Create Invoice

FAST PLUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Business name FAST PLUS
PIN 35712783
TIN 2020227616
VAT number SK2020227616
Date create 20 March 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FAST PLUS
Na pántoch 18
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 84 821 129 €
Profit 1 268 892 €
Capital 24 436 828 €
Own capital 4 485 212 €
Contact Information
Email servis@fastplus.sk
Website http://www.fastplus.sk
Phone(s) +421249105811
Fax(es) 0249105899, 0249105810, 0249105849
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 25,259,975
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,562,401
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 4,618
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,618
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,520,497
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 858,785
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 661,712
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 37,286
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 37,286
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,367,572
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 14,347,587
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,496
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,343,091
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,258,158
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 812,553
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,553
8. Deferred tax asset (481A) 445,605
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 6,616,462
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 6,614,012
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 528,684
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,085,328
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,450
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 145,365
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 108,268
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 37,097
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,330,002
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 236,571
4. Accrued income short-term (385A) 1,093,431
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 25,259,975
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,834,420
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 3,319,392
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 3,319,392
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 148,507
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 148,507
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -65,214
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -65,214
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,162,843
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,162,843
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,268,892
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,424,635
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 55,034
9. Liabilities from social fund (472) 14,835
12. Deferred tax liability (481A) 40,199
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 144,000
2. Other provisions (459A, 45X) 144,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 13,230,188
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 10,394,401
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,007,323
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,387,078
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 422,978
7. Liabilities from social insurance (336) 277,697
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,939,585
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 195,527
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,091,387
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 151,067
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 940,320
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,904,026
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 920
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 920
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 84,725,797
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 84,821,129
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 78,561,927
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,525,086
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 20,468
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,713,648
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,608,276
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 63,728,680
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,056,217
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 78,932
D. Services (účtová group of 51) 9,843,127
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,155,912
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,419,148
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,538,669
4. Social expenses (527, 528) 198,095
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 28,793
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 512,460
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 512,460
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,962
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -55,252
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256,445
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,212,853
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,380,057
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 203,371
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 75
2. Other interest income (662A) 75
XII. Foreign exchange gains (663) 202,714
XIV. Other income from financial activities (668) 582
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 756,470
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 69,776
2. Other expense (562A) 69,776
O. Exchange rate losses (563) 499,978
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 186,716
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -553,099
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,659,754
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 390,862
R.1. Income tax expense current (591, 595) 525,709
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -134,847
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,268,892
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016
 • PIN :35712783 TIN: 2020227616 VAT number: SK2020227616
 • Registered seat: FAST PLUS, Na pántoch 18, 83106, Bratislava
 • Date create: 20 March 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Benický Lovčica 212 Lovčica-Trubín 966 23 05.04.2006
  Jozef Benický Tekovská 7 Bratislava 821 09 13.07.2010
  Juraj Nedeliak Jurkovičova 9768/18 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 16.06.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Tomáš Smrčka 0 € (0%) Starochodovská 2338/66 Praha 4 149 00 Česká republika
  Marek Smrčka 0 € (0%) Praha 4 149 00 Česká republika
  Šárka Kubíčková Spoločný zástupca 0 € (0%) Starochodovská 2338/66 Praha 4 149 00 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Juraj Nedeliak Jurkovičova 9768/18 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Vznik funkcie: 16.06.2016
   11.06.2015Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   15.10.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
   vedenie účtovníctva
   12.04.2011Noví spoločníci:
   Tomáš Smrčka Starochodovská 2338/66 Praha 4 149 00 Česká republika
   Marek Smrčka Starochodovská 2338/66 Praha 4 149 00 Česká republika
   Šárka Kubíčková Spoločný zástupca Starochodovská 2338/66 Praha 4 149 00 Česká republika
   23.09.2010Nový štatutárny orgán:
   Jozef Benický Tekovská 7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 13.07.2010
   25.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Peter Benický Lovčica 212 Lovčica-Trubín 966 23 Vznik funkcie: 05.04.2006
   20.02.2006Nové sidlo:
   Na pántoch 18 Bratislava 831 06
   21.07.2004Nové predmety činnosti:
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   FAST PLUS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností- veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamné a propagačné činnosti