Create Invoice

Devín - holding - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Devín - holding
Status Destroyed
PIN 35714468
Date create 24 March 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Devín - holding
Kremeľská 39
84110
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35714468
 • Registered seat: Devín - holding, Kremeľská 39, 84110, Bratislava
 • Date create: 24 March 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.08.2004Zrušené obchodné meno:
   Devín - holding, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kremeľská 39 Bratislava 841 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   správa verejnoprospešných služieb mestskej časti v rozsahu poverenia miestnym zastupiteľstvom
   hospodárenie s majetkom mestskej časti v rozsahu poverenia miestnym zastupiteľstvom
   tvorba a rozvoj správy zdrojov hospodárenia mestskej časti
   inžieniersko-obstarávateľská činnosť územného rozvoja mestskej časti
   činnosť organizačno-ekonomického poradcu
   reklamná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Gabriš - člen Brigádnická 46 Bratislava 841 10
   Pavol Hammel - člen Štrbská 6 Bratislava 841 10
   Ing. Štefan Kilárský - člen Brigádnická 68 Bratislava 841 10
   Gabriela Luptáková - podpredsedníčka Kremeľská 83 Bratislava 841 10
   Valéria Maťková - člen Brigádnická 34 Bratislava 841 10
   Ján Novotný - predseda Brigádnická 8 Bratislava 841 10
   Jozef Šimonič - člen Brigádnická 66 Bratislava 841 10
   Ing. Milan Zvolenský - člen Kremeľská 2 Bratislava 841 10
   23.04.2002Nové obchodné meno:
   Devín - holding, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.04.2002Zrušené obchodné meno:
   Devín - holding, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ján Gabriš - člen Brigádnická 46 Bratislava 841 10
   Pavol Hammel - člen Štrbská 6 Bratislava 841 10
   Ing. Štefan Kilárský - člen Brigádnická 68 Bratislava 841 10
   Gabriela Luptáková - podpredsedníčka Kremeľská 83 Bratislava 841 10
   Valéria Maťková - člen Brigádnická 34 Bratislava 841 10
   Ján Novotný - predseda Brigádnická 8 Bratislava 841 10
   Jozef Šimonič - člen Brigádnická 66 Bratislava 841 10
   Ing. Milan Zvolenský - člen Kremeľská 2 Bratislava 841 10
   26.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Beseda - člen Kozičova 7 Bratislava 841 10
   Ján Gabriš - člen Brigádnická 46 Bratislava 841 10
   Ing. Štefan Kilársky - člen Brigádnická 68 Bratislava 841 10
   Ing. Boris Kocúr - člen Laurinská 10 Bratislava 801 01
   Ján Novotný - predseda Brigádnická 8 Bratislava 841 10
   Jaromír Podhorný - člen Brigádnická 58 Bratislava 841 10
   Pavlína Rumanovská - člen Hradná 5 Bratislava 841 10
   Ing. Milan Zvolenský - podpredseda Kremeľská 2 Bratislava 841 10
   14.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kocúr - člen Laurinská 10 Bratislava 801 01
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   Devín - holding, a.s.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 39 Bratislava 841 10
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   správa verejnoprospešných služieb mestskej časti v rozsahu poverenia miestnym zastupiteľstvom
   hospodárenie s majetkom mestskej časti v rozsahu poverenia miestnym zastupiteľstvom
   tvorba a rozvoj správy zdrojov hospodárenia mestskej časti
   inžieniersko-obstarávateľská činnosť územného rozvoja mestskej časti
   činnosť organizačno-ekonomického poradcu
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Beseda - člen Kozičova 7 Bratislava 841 10
   Ján Gabriš - člen Brigádnická 46 Bratislava 841 10
   Ing. Štefan Kilársky - člen Brigádnická 68 Bratislava 841 10
   Ján Novotný - predseda Brigádnická 8 Bratislava 841 10
   Jaromír Podhorný - člen Brigádnická 58 Bratislava 841 10
   Pavlína Rumanovská - člen Hradná 5 Bratislava 841 10
   Ing. Milan Zvolenský - podpredseda Kremeľská 2 Bratislava 841 10