Create Invoice

BROKERSKÝ DOM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BROKERSKÝ DOM
Status Destroyed
PIN 35714603
TIN 2020992457
Date create 11 April 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BROKERSKÝ DOM
Kuklovská 74
84105
Bratislava
Financial information
Capital 1 809 916 €
Own capital 1 797 503 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35714603 TIN: 2020992457
 • Registered seat: BROKERSKÝ DOM, Kuklovská 74, 84105, Bratislava
 • Date create: 11 April 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.01.2014Zrušené obchodné meno:
   BROKERSKÝ DOM a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kuklovská 74 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Moncman - predseda predstavenstva Ľ.Zúbka 27 Bratislava
   21.11.2012Nové obchodné meno:
   BROKERSKÝ DOM a.s. v likvidácii
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   20.11.2012Zrušené obchodné meno:
   BROKERSKÝ DOM o.c.p. a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch, s obmedzeniami v súlade s § 59 ods. 3 posledná veta zákona o cenných papieroch, v tomto rozsahu:
   3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy vydané v Slovenskej republike
   7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy vydané v Slovenskej republike
   8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, okrem držiteľskej správy, vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
   10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
   11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
   12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   27.06.2011Nové predmety činnosti:
   1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   26.06.2011Zrušeny predmety činnosti:
   1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľké cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástojov:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho invetovania,d) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rakús Osuského 34 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 18.08.2006
   Ing. Ivan Szabó - podpredseda predstavenstva Bilíkova 22 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2002
   12.02.2009Nové predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch, s obmedzeniami v súlade s § 59 ods. 3 posledná veta zákona o cenných papieroch, v tomto rozsahu:
   1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľké cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástojov:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy,b) nástroje peňažného trhu,c) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho invetovania,d) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) futures, swapy, forwardy a iné deriváty, okrem opcií, týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy vydané v Slovenskej republike
   7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere, ktorými môžu byť len akcie a dlhopisy vydané v Slovenskej republike
   8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, okrem držiteľskej správy, vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
   10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
   11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
   12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   11.02.2009Zrušeny predmety činnosti:
   hlavné investičné služby 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),e),f),g) a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástojom podľa § 5 písm.a),b),e),f),g) a i) zákona o cenných papieroch, 3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm.a),b),e),f),g) a i) zákona o cenných papieroch, 4. riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),c),d),e),f),g) a i) zákona o cenných papieroch, 5. zabezpečenie predaja investičných nástojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch, 6. nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch
   vedľajšie investičné služby 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),c),d) e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), e), f), g) a i) zákona o cenných papieroch, 3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch, 4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), a i) zákona o cenných papieroch, 5. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s devízovým zákonom v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   25.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rakús Osuského 34 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 18.08.2006
   24.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Ernst - člen predstavenstva Mamateyova 1584/1 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2002
   22.04.2004Nové predmety činnosti:
   hlavné investičné služby 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),e),f),g) a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástojom podľa § 5 písm.a),b),e),f),g) a i) zákona o cenných papieroch, 3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm.a),b),e),f),g) a i) zákona o cenných papieroch, 4. riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),c),d),e),f),g) a i) zákona o cenných papieroch, 5. zabezpečenie predaja investičných nástojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch, 6. nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch
   vedľajšie investičné služby 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a),b),c),d) e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), e), f), g) a i) zákona o cenných papieroch, 3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch, 4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), a i) zákona o cenných papieroch, 5. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s devízovým zákonom v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Ernst - člen predstavenstva Mamateyova 1584/1 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2002
   Ing. Ivan Szabó - podpredseda predstavenstva Bilíkova 22 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2002
   07.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Moncman - podpredseda predstavenstva Ľ.Zúbka 27 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1998 Skončenie funkcie: 26.06.2002
   Miloš Slamka - člen predstavenstva 29. augusta 11 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1998 Skončenie funkcie: 26.06.2002
   18.12.2001Nové sidlo:
   Kuklovská 74 Bratislava 841 05
   17.12.2001Zrušené sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava 810 02
   17.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Michal Moncman - podpredseda predstavenstva Ľ.Zúbka 27 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1998 Skončenie funkcie: 26.06.2002
   Miloš Slamka - člen predstavenstva 29. augusta 11 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1998 Skončenie funkcie: 26.06.2002
   Ing. Martin Moncman - predseda predstavenstva Ľ.Zúbka 27 Bratislava
   16.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Erika Bednárová Nejedlého 16 Bratislava
   Martin Lieskovský - predseda Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Milan Lieskovský - podpredseda Žarnovova 1 Senec
   11.04.1997Nové obchodné meno:
   BROKERSKÝ DOM o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava 810 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Erika Bednárová Nejedlého 16 Bratislava
   Martin Lieskovský - predseda Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Milan Lieskovský - podpredseda Žarnovova 1 Senec