Create Invoice

LINDON INVESTMENT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LINDON INVESTMENT
Status Destroyed
PIN 35714662
TIN 2020265808
Date create 09 April 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat LINDON INVESTMENT
Vranovská 6
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35714662 TIN: 2020265808
 • Registered seat: LINDON INVESTMENT, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Date create: 09 April 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.04.2013Zrušené obchodné meno:
   LINDON INVESTMENT a.s.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   marketing
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   faktoring a forfaiting
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   reprografické práce
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   inzertná činnosť
   predaj a požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových nosičov
   organizovanie športových kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov a prehliadok
   organizovanie školení a seminárov
   upratovacie a čistiace práce
   údržba a kosenie trávnatých plôch
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom garáži a parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   správa trhových miest
   automatizované spracovanie dát - služby výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   inštalácia a technická obsluja programových prostriedkov elektronických zariadení
   kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov
   technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   príprava podkladov pre tlač PC technikou
   zemné výkopové práce
   inžinierská činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   zriaďovanie, zmena, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení, telefónne prístroje a záznamníky, sekretárske zariadenia, vonkajšie telekomunikačné rozvody neverejných telekomunikačných zariadení pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie izolácií proti vlhkosti
   inštalácia tepelných izolácií bodov
   vykonávanie zvukových izolácií
   činnosť stavbyvedúceho - Pozemné stavby - jednoduché stavby
   činnosť stavebného dozoru - Pozemné stavby
   činnosť stavbyvedúceho - Pôdohospodárske stavby
   činnosť stavebného dozoru - Pôdohospodárske stavby
   činnosť stavbyvedúceho - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - plynové zariadenia
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
   inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízii elektrickej požiarnej signalizácie
   elektroinštalatérstvo - štruktúrovaná kabeláž
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Antolík - predseda Hlaváčikova 3107/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.10.2002
   14.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anton Chrastina - člen Šťastná 20 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.10.2002
   Ing. Peter Sojka - člen Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.10.2002
   18.03.2006Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   17.03.2006Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   13.01.2003Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   faktoring a forfaiting
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   reprografické práce
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   inzertná činnosť
   predaj a požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových nosičov
   organizovanie športových kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov a prehliadok
   organizovanie školení a seminárov
   upratovacie a čistiace práce
   údržba a kosenie trávnatých plôch
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom garáži a parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   správa trhových miest
   automatizované spracovanie dát - služby výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   inštalácia a technická obsluja programových prostriedkov elektronických zariadení
   kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov
   technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   príprava podkladov pre tlač PC technikou
   zemné výkopové práce
   inžinierská činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   zriaďovanie, zmena, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení, telefónne prístroje a záznamníky, sekretárske zariadenia, vonkajšie telekomunikačné rozvody neverejných telekomunikačných zariadení pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie izolácií proti vlhkosti
   inštalácia tepelných izolácií bodov
   vykonávanie zvukových izolácií
   činnosť stavbyvedúceho - Pozemné stavby - jednoduché stavby
   činnosť stavebného dozoru - Pozemné stavby
   činnosť stavbyvedúceho - Pôdohospodárske stavby
   činnosť stavebného dozoru - Pôdohospodárske stavby
   činnosť stavbyvedúceho - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - plynové zariadenia
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
   inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízii elektrickej požiarnej signalizácie
   elektroinštalatérstvo - štruktúrovaná kabeláž
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anton Chrastina - člen Šťastná 20 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.10.2002
   Ing. Peter Sojka - člen Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.10.2002
   Ing. Peter Antolík - predseda Hlaváčikova 3107/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.10.2002
   12.01.2003Zrušené sidlo:
   Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 54 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay - predseda predstavenstva Rajecká 16 Bratislava Skončenie funkcie: 17.10.2002
   Ivan Roštár - člen predstavenstva J. Kráľa 2591/3 Čadca 022 01 Skončenie funkcie: 17.10.2002
   Ing. Zdeno Štefkovič - člen predstavenstva Poľnohospodárska 34 Bratislava Skončenie funkcie: 17.10.2002
   25.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ivan Roštár - člen predstavenstva J. Kráľa 2591/3 Čadca 022 01 Skončenie funkcie: 17.10.2002
   24.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Velková - člen predstavenstva Sedmokrásková 10 Bratislava
   03.10.1997Nové sidlo:
   Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 54 Bratislava 811 02
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   09.04.1997Nové obchodné meno:
   LINDON INVESTMENT a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   marketing
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Papay - predseda predstavenstva Rajecká 16 Bratislava Skončenie funkcie: 17.10.2002
   Ing. Zdeno Štefkovič - člen predstavenstva Poľnohospodárska 34 Bratislava Skončenie funkcie: 17.10.2002
   Zuzana Velková - člen predstavenstva Sedmokrásková 10 Bratislava