Create Invoice

MEN XIANG - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MEN XIANG
Status Destroyed
PIN 35715146
TIN 2020241377
Date create 16 April 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MEN XIANG
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715146 TIN: 2020241377
 • Registered seat: MEN XIANG, Stará Vajnorská 17, 83104, Bratislava
 • Date create: 16 April 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.01.2013Zrušené obchodné meno:
   MEN XIANG, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Wei Wu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Zhu Jian Rong Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Gao Xia Lian Li Shui Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Yao Min Zhe Jiang Qing Tian Čína
   Ye Jun Zhe Jiang, Qing Tian Čína
   Yan Yaomin Zhe Jiang, Qing Tian Čína
   Ye Shaojun Zhe Jiang, Qing Tian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Wei Wu Qing Tian Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 223 Horná Streda
   23.01.2003Noví spoločníci:
   Wei Wu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   22.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Qian Zheng Yong Šoltésovej 4 Bratislava
   Wei Biao Stachanovská 36 Bratislava
   Yan Shoue Stachanovská 2203/36 Bratislava
   Ye Fang Jókaiho 9180/16 Bratislava
   Ye Fen Stachanovská 36 Bratislava
   Ye Yushu Stachanovská 2203/36 Bratislava
   Wei Wu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Yan Shouhua Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Yan Yongjian Zhejiang Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Šoltésovej 4 Bratislava
   Ye Hong Zhe Jiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 42 Tatranská Lomnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Qian Zheng Yong Šoltésovej 4 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Wei Biao Stachanovská 36 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Yan Shoue Stachanovská 2203/36 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ye Fang 223 Horná Streda Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ye Fen Stachanovská 36 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ye Yushu Stachanovská 2203/36 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ye Hong Qing Tian Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 42 Tatranská Lomnica Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Yan Yongjian Zhejiang Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Šoltésovej 4 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   11.05.2000Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   10.05.2000Zrušené sidlo:
   Stachanovská 36 Bratislava 821 05
   05.04.2000Nové sidlo:
   Stachanovská 36 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Yan Shoue Stachanovská 2203/36 Bratislava
   Ye Yushu Stachanovská 2203/36 Bratislava
   Ye Hong Zhe Jiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 42 Tatranská Lomnica
   Nový štatutárny orgán:
   Yan Shoue Stachanovská 2203/36 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ye Yushu Stachanovská 2203/36 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   04.04.2000Zrušené sidlo:
   Jókaiho 16 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Yan Shou E 359 Lubina
   Ye Yu Shu 359 Lubina
   Ye Hong Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yan Shou E 223 Horná Streda
   Ye Yu Shu 223 Horná Streda
   05.08.1999Noví spoločníci:
   Ye Jun Zhe Jiang, Qing Tian Čína
   Yan Yaomin Zhe Jiang, Qing Tian Čína
   Ye Shaojun Zhe Jiang, Qing Tian Čína
   04.03.1999Noví spoločníci:
   Yao Min Zhe Jiang Qing Tian Čína
   Nový štatutárny orgán:
   Qian Zheng Yong Šoltésovej 4 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   03.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Qian Zheng Yong Šoltésovej 4 Bratislava
   11.01.1999Noví spoločníci:
   Yan Yongjian Zhejiang Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Šoltésovej 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Yan Yongjian Zhejiang Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Šoltésovej 4 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   09.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Qian Zheng Yong Šoltésovej 4 Bratislava
   Wei Biao Stachanovská 36 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Yan Shou E 223 Horná Streda
   Ye Fang 223 Horná Streda Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ye Fen Stachanovská 36 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ye Yu Shu 223 Horná Streda
   Ye Hong Qing Tian Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 42 Tatranská Lomnica Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Wei Wu Qing Tian Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 223 Horná Streda
   08.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Qian Zheng Yong Šoltésovej 4 Bratislava
   Wei Biao 488 Horná Streda
   Yan Shou E 359 Lubina
   Ye Fang Jókaiho 9180/16 Bratislava
   Ye Fen 199 Kvetoslavov
   Ye Yu Shu 359 Lubina
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Qian Zheng Yong Šoltésovej 4 Bratislava
   Yan Shou E 359 Lubina
   Ye Fang Jókaiho 9180/16 Bratislava
   Ye Fen Stachanovská 36 Bratislava
   Ye Yu Shu 359 Lubina
   Wei Wu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Yan Shouhua Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Ye Hong Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Zhu Jian Rong Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Gao Xia Lian Li Shui Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Nový štatutárny orgán:
   Qian Zheng Yong Šoltésovej 4 Bratislava
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Yan Shou E 359 Lubina
   Ye Fang Jókaiho 9180/16 Bratislava
   Ye Fen 199 Kvetoslavov
   Ye Yu Shu 359 Lubina
   Gao Xia Lian Li Shui Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Wei Wu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Ye Hong Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Zhu Jian Rong Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   16.04.1997Nové obchodné meno:
   MEN XIANG, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jókaiho 16 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Wei Biao Stachanovská 36 Bratislava
   Yan Shou E 359 Lubina
   Ye Fang Jókaiho 9180/16 Bratislava
   Ye Fen 199 Kvetoslavov
   Ye Yu Shu 359 Lubina
   Gao Xia Lian Li Shui Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Wei Wu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Ye Hong Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Zhu Jian Rong Zhe Jiang Čínska ľudová republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wei Biao 488 Horná Streda
   Yan Shou E 359 Lubina
   Ye Fang Jókaiho 9180/16 Bratislava
   Ye Fen 199 Kvetoslavov
   Ye Yu Shu 359 Lubina