Create Invoice

Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
PIN 35715570
TIN 2021011102
Date create 21 April 1997
Company category Družstvo
Registered seat Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 34 465 €
Profit 17 922 €
Contact Information
Email sbdkredit@spravca.sk
Phone(s) 0244455867, 0915768124
Mobile phone(s) 0915768124
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 38,154
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,440
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 37,419
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,931
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,931
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 33,058
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,430
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 21
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 21
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 714
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 714
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 38,154
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,594
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,058
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,058
A.III. Other capital funds (413) 166
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,448
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,448
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,922
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,560
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 68
9. Liabilities from social fund (472) 68
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 11,832
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,670
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,670
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,378
7. Liabilities from social insurance (336) 500
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,284
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,660
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 34,465
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 34,465
III. Revenues from sale of services (602, 606) 34,465
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,185
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 375
D. Services (účtová group of 51) 10,140
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 670
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,280
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,950
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 136
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 136
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -136
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,144
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,222
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,222
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,922
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715570 TIN: 2021011102
 • Registered seat: Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Date create: 21 April 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Arpád Bachman predseda Zálužická 1 Bratislava 821 01 05.12.2007
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.05.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   25.05.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   14.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.12.2007
   13.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda predstavenstva Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.08.2007
   Ing. Jozef Petráš - podpredseda predstavenstva Mierová 66 Bratislava
   26.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda predstavenstva Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.08.2007
   25.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Susanne Buková - predseda predstavenstva Líščie údolie 143 Bratislava
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Susanne Buková - predseda predstavenstva Líščie údolie 143 Bratislava
   Ing. Jozef Petráš - podpredseda predstavenstva Mierová 66 Bratislava
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Privrel - podpredseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová - predseda predstavenstva Pribišova 2 Bratislava
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
   Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Privrel - podpredseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová - predseda predstavenstva Pribišova 2 Bratislava