Create Invoice

VHS Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VHS Bratislava
PIN 35715766
TIN 2020241454
VAT number SK2020241454
Date create 23 April 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VHS Bratislava
Pestovateľská 6
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 371 958 €
Profit -7 924 €
Own capital 1 339 744 €
Contact Information
Phone(s) +421243191378, +421243191379, +421243191380, +421243191381, +421243191382, +421243191385, +421243638854, +421243638855, +421243638856, +421243640204, +421243640205, +421243640206, +421243642057, +421243642058, +421243642059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,401,740
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,298,644
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,298,644
A.II.1. Land (031) - /092A/ 948,785
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 282,667
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 65,234
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,958
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,353
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 32,871
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 23,790
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,790
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,915
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 63,482
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,325
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 61,157
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,743
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,743
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,401,740
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,327,284
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,141,238
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,141,238
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,644
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,644
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 192,326
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 192,326
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,924
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,456
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 38,166
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 36,780
9. Liabilities from social fund (472) 382
12. Deferred tax liability (481A) 1,004
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 33,069
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 14,587
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,587
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,838
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,144
7. Liabilities from social insurance (336) 4,320
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,139
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,221
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,221
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 358,733
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 371,958
III. Revenues from sale of services (602, 606) 358,733
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 10,167
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,058
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 378,027
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 60,354
D. Services (účtová group of 51) 85,261
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 150,177
E.1. Wages and salaries (521, 522) 48,156
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 64,681
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 35,422
4. Social expenses (527, 528) 1,918
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 28,216
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 46,341
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 46,341
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,678
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,069
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,118
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 43
2. Other interest income (662A) 43
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 995
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 780
2. Other expense (562A) 780
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 215
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -952
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,021
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 903
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -58
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,924
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715766 TIN: 2020241454 VAT number: SK2020241454
 • Registered seat: VHS Bratislava, Pestovateľská 6, 82104, Bratislava
 • Date create: 23 April 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dušan Nevín predseda Južná 42 Nitra 949 01 23.04.1997
  Ing. Stanislav Procházka člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 23.04.1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Južná 42 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   07.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   19.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   18.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Kollárová Mierová 376/40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Dušan Nevín Nábrežie Mládeže 551/11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   01.11.2005Nové sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   31.10.2005Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 823 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   23.02.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   manipulácia s nákladmi, prevádzkovanie skladov, okrem prevádzkovania verejných colných skladov
   obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností
   prenájom a sprostredkovanie tovaru, strojov, prístrojov, motorových vozidiel a zariadení
   prenájom a sprostredkovanie priemyselného tovaru
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Nábrežie Mládeže 551/11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   26.09.2002Nové sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 823 68
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Kollárová Mierová 376/40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   Ing. Miriam Procházková Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Nevín Kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   17.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01
   Ing. Miriam Procházková Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   16.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 935 00
   Peter Matúš 103 Vinodol 951 06
   27.04.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianských stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   výroba a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu a výroba zámočníckych výrobkov
   opravy motorových dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výkon činnosti stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - vodohospodárske stavy
   18.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 935 00
   Peter Matúš 103 Vinodol 951 06
   17.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Gerö Vlárska 8 Bratislava 831 01
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   VHS Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Gerö Vlárska 8 Bratislava 831 01
   Dušan Nevín Kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05