Create Invoice

Nortel Networks Slovensko - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Business name Nortel Networks Slovensko
PIN 35716428
TIN 2020266732
VAT number SK2020266732
Date create 28 April 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Nortel Networks Slovensko
Sv. Cyrila a Metoda 2
92101
Piešťany
Financial information
Sales and income 7 709 €
Profit -435 143 €
Capital 808 962 €
Own capital -851 491 €
Contact Information
Phone(s) 0254413000
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 675,168
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 675,143
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 101,562
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 101,562
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,562
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 573,581
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 573,581
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 25
4. Accrued income short-term (385A) 25
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 675,168
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,286,635
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -858,795
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 359,668
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,218,463
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -435,143
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,961,803
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,795,399
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,722,192
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,722,192
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,073
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 134
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 166,404
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 166,404
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 7,709
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,709
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 265,788
D. Services (účtová group of 51) 262,610
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,178
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -258,079
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -262,610
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,641
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 319
2. Other interest income (662A) 319
XII. Foreign exchange gains (663) 12,322
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 188,745
O. Exchange rate losses (563) 188,420
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 325
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -176,104
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -434,183
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -435,143
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :35716428 TIN: 2020266732 VAT number: SK2020266732
 • Registered seat: Nortel Networks Slovensko, Sv. Cyrila a Metoda 2, 92101, Piešťany
 • Date create: 28 April 1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 6 639 € (100%) Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport, Schiphol 1118 CX Holandské kráľovstvo
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.12.2010Nové sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 2 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   David Gerard Quane Woodfield, Cappagh Road 27 Barna, Galway Írsko Vznik funkcie: 10.11.2010
   07.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Simon John Freemantle Kings Hill 58 Beech, Alton, Hampshire 9034 4AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 14.01.2009
   21.01.2006Noví spoločníci:
   Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport, Schiphol 1118 CX Holandské kráľovstvo
   30.07.1999Nové obchodné meno:
   Nortel Networks Slovensko, s.r.o.
   29.09.1997Nové predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikač- ných zariadeniach jednotnej telekomunikač- nej siete
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj telekomunikačných zariadení
   28.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu /s výnimkou organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ