Create Invoice

Ferroservis Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ferroservis Bratislava
Status Destroyed
PIN 35718315
TIN 2020266336
Date create 14 May 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Ferroservis Bratislava
Prístavná 12
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 557 983 €
Profit -511 554 €
Capital 16 389 210 €
Own capital 13 204 897 €
Contact Information
Phone(s) +421255642020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 14,298,827
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 12,593,538
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 12,593,538
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 11,129,833
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,460,467
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,238
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,705,088
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 949
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 949
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,466
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 1,466
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,466
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 237,069
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 208,829
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,829
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,078
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,162
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,465,604
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 909
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,464,695
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 201
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 201
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 14,298,827
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,082,286
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,064,662
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,064,662
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 206,466
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 206,466
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 9,787,907
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 9,787,907
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -465,195
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -465,195
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -511,554
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,175,627
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,520,792
12. Deferred tax liability (481A) 2,520,792
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 625,997
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 622,176
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 622,176
7. Liabilities from social insurance (336) 158
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,056
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 607
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 28,838
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 28,838
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 40,914
4. Deferred income short-term (384A) 40,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,404,879
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,557,983
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,404,879
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,030
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151,074
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,720
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 33,413
D. Services (účtová group of 51) 1,335,289
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 17,954
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,556
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 3,984
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 4,151
4. Social expenses (527, 528) 263
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 186,858
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 395,593
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 395,593
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,055
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 60,778
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,780
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -502,737
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,177
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,631
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 13,591
2. Other interest income (662A) 13,591
XII. Foreign exchange gains (663) 40
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 596
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 594
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,035
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -489,702
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 21,852
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,057
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 18,795
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -511,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35718315 TIN: 2020266336
 • Registered seat: Ferroservis Bratislava, Prístavná 12, 82109, Bratislava
 • Date create: 14 May 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   Ferroservis Bratislava s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prekládka a skladovanie tovarov
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí,plavebných strojov a zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   obstarávateľské služby v oblasti kontajnerovej prepravy, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   špedičná činnosť v železničnej, kamiónovej,kombinovanej, námornej a riečnej doprave
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej, administratívnej techniky - leasing
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   preklad nákladov a skladovanie(okrem činnosti v zmysle § 3 zákona č. 144/1998 Z. z.)
   colno-deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   zasielateľstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Horárska 12 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Rovenská Orchideová 14600/24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.06.2009
   11.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Anna Rovenská Orchideová 14600/24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.06.2009
   10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Rozsívalová Vranovská 63 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.01.2007
   02.06.2009Nové obchodné meno:
   Ferroservis Bratislava s. r. o.
   01.06.2009Zrušené obchodné meno:
   DUNAJRENT s.r.o.
   06.05.2009Nové predmety činnosti:
   colno-deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   zasielateľstvo
   31.01.2007Nové sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava 821 09
   30.01.2007Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   04.01.2007Nové obchodné meno:
   DUNAJRENT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej, administratívnej techniky - leasing
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   preklad nákladov a skladovanie(okrem činnosti v zmysle § 3 zákona č. 144/1998 Z. z.)
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Horárska 12 Bratislava 815 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Rozsívalová Vranovská 63 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.01.2007
   03.01.2007Zrušené obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Mihalovičová Nová 5147 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.11.2003
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Oravcová Karloveská 53 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Mihalovičová Nová 5147 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.11.2003
   Ing. Monika Oravcová Karloveská 53 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter POLÁČEK Višňová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   Ing. Jiří Klaudy Čsl. partyzánů 358 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2002
   11.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Klaudy Čsl. partyzánů 358 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2002
   10.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek ONDREJKA Radvanská 510/6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek ONDREJKA Radvanská 510/6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   Ing. Peter POLÁČEK Višňová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Brindzík Fedinova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Matej Vaníček Astrová 52 Bratislava 821 01
   13.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Brindzík Fedinova 2 Bratislava 851 01
   12.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matej Vaníček Astrová 52 Bratislava 821 01
   24.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Šnejdárek Rajská 3 Bratislava 801 08
   18.09.1998Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   17.09.1998Zrušené obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fajnorovo nábrežie 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava
   28.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šnejdárek Rajská 3 Bratislava 801 08
   27.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Heimschild O. Košu 4476/7 Martin
   14.05.1997Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fajnorovo nábrežie 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prekládka a skladovanie tovarov
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí,plavebných strojov a zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   obstarávateľské služby v oblasti kontajnerovej prepravy, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   špedičná činnosť v železničnej, kamiónovej,kombinovanej, námornej a riečnej doprave
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Heimschild O. Košu 4476/7 Martin