Create Invoice

SEAFLY ESTATE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Business name SEAFLY ESTATE
PIN 35718421
TIN 2020995185
Date create 26 May 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SEAFLY ESTATE
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Financial information
Profit 149 907 €
Capital 33 393 334 €
Own capital 33 120 544 €
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 33,511,442
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 30,336,035
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 30,336,035
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,665,811
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 14,658,247
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 3,011,977
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,175,407
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,097,850
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,094,887
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,094,887
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,002,963
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 77,557
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 74
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 77,483
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 33,511,442
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,270,450
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 37,615,600
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 37,615,600
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 128,130
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 128,130
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -4,623,187
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 839,086
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -5,462,273
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,907
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,992
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 233,327
12. Deferred tax liability (481A) 233,327
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 7,665
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 6,595
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,595
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,070
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -47,059
D. Services (účtová group of 51) 912
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 73
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -48,044
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,059
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -912
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79,944
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 78,601
2. Other interest income (662A) 78,601
XIV. Other income from financial activities (668) 1,343
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 657
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 657
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 79,287
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 126,346
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -23,561
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,071
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -24,632
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 149,907
Date of updating data: 26.02.2016
Files
4234773.tif
Date of updating data: 26.02.2016
 • PIN :35718421 TIN: 2020995185
 • Registered seat: SEAFLY ESTATE, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Date create: 26 May 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava - mestská časť Devín 841 10 09.11.2015
  Bohuslav Synak člen Vavilovova 5 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01 09.11.2015
  Alica Dostálová člen Panská 6 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01 09.11.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2016Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava - mestská časť Devín 841 10 Vznik funkcie: 09.11.2015
   Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 09.11.2015
   Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01 Vznik funkcie: 09.11.2015
   14.01.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   SEAFLY ESTATE a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod