Create Invoice

ALFA INVEST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALFA INVEST
PIN 35720085
TIN 2020267348
VAT number SK2020267348
Date create 10 June 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ALFA INVEST
Moyzesova 3
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 29 158 €
Profit 14 884 €
Capital 914 793 €
Own capital 869 295 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 931,807
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 864,970
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 60,320
A.II.1. Land (031) - /092A/ 6,000
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 54,320
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 804,650
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 95,010
7. Debt securities and other long-term financial assets (065A, 069A,06XA) - /096A/ 709,640
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,974
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 22,545
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 20,131
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,131
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,414
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 43,429
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 14,205
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 29,224
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 863
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 863
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 931,807
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 903,678
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,633
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,633
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 71,442
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 71,442
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 777,519
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 777,519
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,884
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,129
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 27,894
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 27,894
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 235
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 235
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 71,080
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 29,158
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 29,158
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,957
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 5,477
D. Services (účtová group of 51) 11,841
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 258
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 258
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 28,341
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 28,341
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,040
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,799
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -17,318
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,921
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 6,500
2. Income from securities and shares in proportionate participation in addition to the revenues of the affiliated entities (665) 6,500
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 35,003
3. Other income from short-term financial assets (666A) 35,003
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 364
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 359
2. Other interest income (662A) 5
XII. Foreign exchange gains (663) 54
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,565
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,666
2. Other expense (562A) 1,666
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,899
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 37,356
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,557
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,673
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,673
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35720085 TIN: 2020267348 VAT number: SK2020267348
 • Registered seat: ALFA INVEST, Moyzesova 3, 81105, Bratislava
 • Date create: 10 June 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslava Ševčíková predseda Tesáre 250 Topoľčany 956 21 10.08.2011
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.08.2011Nové sidlo:
   Moyzesova 3 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslava Ševčíková - predseda Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 10.08.2011
   30.08.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 24 Bratislava 811 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Ševčík - predseda Púpavová 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.02.2006
   Miroslava Ševčíková - člen Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Ing. Otília Šturdíková - člen Veternicová 31 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.08.2005
   07.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Ševčík - predseda Púpavová 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.02.2006
   06.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2005
   15.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otília Šturdíková - člen Veternicová 31 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.08.2005
   14.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - člen 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 31.07.2005
   16.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - člen 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Miroslava Ševčíková - člen Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 31.07.2005
   15.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Batík Lipského 4 Bratislava
   Mgr. Jozef Oravkin 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   11.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Batík Lipského 4 Bratislava
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   10.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ladislav Vaškovič - predseda Dunajská 24 Bratislava
   10.06.1997Nové obchodné meno:
   ALFA INVEST a.s.
   Nové sidlo:
   Krížna 24 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jozef Oravkin 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ladislav Vaškovič - predseda Dunajská 24 Bratislava