Create Invoice

HC REALITY A STAVBY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HC REALITY A STAVBY
PIN 35721065
TIN 2020250320
Date create 23 June 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HC REALITY A STAVBY
Herlianska 15
82102
Bratislava
Financial information
Profit -552 €
Capital 6 331 €
Own capital 6 331 €
Contact Information
Email hcreality@hcreality.sk
Phone(s) +421902390780
Mobile phone(s) +421902390780
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,259
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,098
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 58
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 58
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 6,040
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,765
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,275
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 161
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 161
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,259
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,779
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 518
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 518
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -826
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 10,672
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -11,498
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -552
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 480
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 72
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -72
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -552
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35721065 TIN: 2020250320
 • Registered seat: HC REALITY A STAVBY, Herlianska 15, 82102, Bratislava
 • Date create: 23 June 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 23.06.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Oliver Čík 6 639 € (100%) Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.03.2011Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.1997
   04.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.1997
   18.01.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   06.06.2003Nové sidlo:
   Herlianska 15 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom stavebných strojov a ich zariadení a motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.1997
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Herlianska 43 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť:
   projektovanie pozemných stavieb
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
   stavebná činnosť:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
   činnosť stavbyvedúceho dozoru pre pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
   prenájom stavebných strojov a ich zariadení a motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   04.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   HC REALITY A STAVBY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Herlianska 43 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť:
   projektovanie pozemných stavieb
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
   stavebná činnosť:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
   činnosť stavbyvedúceho dozoru pre pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
   prenájom stavebných strojov a ich zariadení a motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 19.12.2002