Create Invoice

Metrostav SK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Metrostav SK
Status Destroyed
PIN 35721278
TIN 2020250243
Date create 25 June 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Metrostav SK
Mlynské Nivy 68
82477
Bratislava
Financial information
Capital 23 341 806 €
Own capital -11 178 195 €
Contact Information
Email info_r@metrostavsk.sk
Phone(s) 0253630162, 0253630171, 0253630172, 0253630255, 0253630269, 0253630293, 0258257102, 0258257107, 0258
Fax(es) 0258257214
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35721278 TIN: 2020250243
 • Registered seat: Metrostav SK, Mlynské Nivy 68, 82477, Bratislava
 • Date create: 25 June 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.02.2014Zrušené obchodné meno:
   Metrostav SK a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 68 Bratislava 26 824 77
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie trhacích prác
   činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozshu §-u 3 písmena d,e,g, zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o banskej štátnej správe v platnom znení
   inžinierska činnosť (obstarávacie služby v stavebníctve)
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou a prevádzkou nehnuteľností
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   opravy pracovných strojov
   výroba a predaj betónu
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (poskytovanie prechodného ubytovania za úhradu)
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a zariadení
   prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   opravy cestných motorových vozidiel
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
   montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení
   výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1-Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Kočí - predseda predstavenstva K Rovinám 557/6 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2012
   Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.06.2012
   Ing. Zdeněk Šinovský - člen predstavenstva Nad Okrouhlíkem 2351/4 Praha 8 180 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2012
   Ing. Miroslav Zobaník , MBA 207 Mořina 267 17 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2012
   Ing. Robert Pátek , Ph.D. - člen predstavenstva 175 Moravany 696 50 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2012
   31.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kočí - predseda predstavenstva K Rovinám 557/6 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2012
   Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.06.2012
   Ing. Zdeněk Šinovský - člen predstavenstva Nad Okrouhlíkem 2351/4 Praha 8 180 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2012
   Ing. Miroslav Zobaník , MBA 207 Mořina 267 17 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2012
   Ing. Robert Pátek , Ph.D. - člen predstavenstva 175 Moravany 696 50 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2012
   30.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Knotek - člen Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. František Kočí - predseda K Rovinám 557/6 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. Robert Pátek , PhD. - člen 175 Moravany 696 50 ČR Vznik funkcie: 24.08.2010
   Ing. Zdeněk Šinovský - člen Nad Okrouhlíkem 2351/4 Praha 8 180 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. Miroslav Zobaník , MBA - člen Mořina 207 Mořina 267 17 Česká republika Vznik funkcie: 27.07.2010
   25.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   14.09.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Pátek , PhD. - člen 175 Moravany 696 50 ČR Vznik funkcie: 24.08.2010
   Ing. Miroslav Zobaník , MBA - člen Mořina 207 Mořina 267 17 Česká republika Vznik funkcie: 27.07.2010
   13.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mariš - člen Martinská dolina 1248/30 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. Miroslav Zobaník - člen Mořina 207 Mořina 267 17 Česká republika Vznik funkcie: 27.07.2010
   06.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kočí - predseda K Rovinám 557/6 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. Miroslav Zobaník - člen Mořina 207 Mořina 267 17 Česká republika Vznik funkcie: 27.07.2010
   05.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kočí - člen K Rovinám 557/6 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. Vladimír Kríž - predseda Opletalova 21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.04.2009
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Knotek - člen Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. František Kočí - člen K Rovinám 557/6 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. Vladimír Kríž - predseda Opletalova 21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. Anton Mariš - člen Martinská dolina 1248/30 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 28.04.2009
   Ing. Zdeněk Šinovský - člen Nad Okrouhlíkem 2351/4 Praha 8 180 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2009
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Knotek - člen Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.02.2004
   Ing. František Kočí - člen K Rovinám 557/6 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.02.2004
   Ing. Vladimír Kríž - predseda Opletalova 21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 04.10.2004
   Ing. Anton Mariš - člen Martinská dolina 1248/30 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 04.10.2004
   Ing. Zdeněk Šinovský - člen Na Krocínce 447/45 Praha 9 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.02.2004
   28.05.2009Nové predmety činnosti:
   výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1-Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   02.08.2008Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   27.03.2007Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
   montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení
   10.08.2006Nové predmety činnosti:
   osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a zariadení
   prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   opravy cestných motorových vozidiel
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   15.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kočí - člen K Rovinám 557/6 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.02.2004
   14.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kočí - člen Košická 905/52 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.02.2004
   04.12.2004Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 68 Bratislava 26 824 77
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť (obstarávacie služby v stavebníctve)
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou a prevádzkou nehnuteľností
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   opravy pracovných strojov
   výroba a predaj betónu
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (poskytovanie prechodného ubytovania za úhradu)
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   03.12.2004Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 68 Bratislava 826 38
   28.10.2004Nové obchodné meno:
   Metrostav SK a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mariš - člen Martinská dolina 1248/30 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 04.10.2004
   27.10.2004Zrušené obchodné meno:
   METROSTAV Slovakia a. s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mariš - člen Martinská dolina 1248/30 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 04.10.2004
   26.10.2004Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 68 Bratislava 826 38
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Kočí - člen Košická 905/52 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.02.2004
   Ing. Vladimír Kríž - predseda Opletalova 21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 04.10.2004
   Ing. Anton Mariš - člen Martinská dolina 1248/30 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 04.10.2004
   25.10.2004Zrušené sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Kočí - predseda Košická 905/52 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.02.2004
   06.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Knotek - člen Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.02.2004
   Ing. František Kočí - predseda Košická 905/52 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.02.2004
   Ing. Zdeněk Šinovský - člen Na Krocínce 447/45 Praha 9 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.02.2004
   05.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kočí - predseda predstavenstva Košická 905/52 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 10.02.2004
   Ing. Robert Turanský - podpredseda predstavenstva Nahálku 10 Martin Skončenie funkcie: 10.02.2004
   Ing. Jidřich Hess dlhodobý pobyt na území SR : Košická 52 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 10.02.2004
   30.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kočí - predseda predstavenstva Košická 905/52 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 10.02.2004
   Ing. Robert Turanský - podpredseda predstavenstva Nahálku 10 Martin Skončenie funkcie: 10.02.2004
   29.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava
   Ing. Boris Šebesta dlhodobý pobyt na území SR : Košická 52 Bratislava 821 08
   04.11.1997Nové predmety činnosti:
   činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozshu §-u 3 písmena d,e,g, zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o banskej štátnej správe v platnom znení
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   METROSTAV Slovakia a. s.
   Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie trhacích prác
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava
   Ing. Jidřich Hess dlhodobý pobyt na území SR : Košická 52 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 10.02.2004
   Ing. Boris Šebesta dlhodobý pobyt na území SR : Košická 52 Bratislava 821 08