Create Invoice

SCHÖNDORF - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name SCHÖNDORF
PIN 35721766
TIN 2020267568
VAT number SK2020267568
Date create 03 July 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SCHÖNDORF
Štefanovičova 12
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 489 721 €
Profit 59 597 €
Capital 4 605 322 €
Own capital 184 989 €
Contact Information
Website http://www.schondorf.sk
Mobile phone(s) +421904566599
Fax(es) 0252634704
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,941,817
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,872,351
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,509,839
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,062,507
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,371,653
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 75,679
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 362,512
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 343,512
6. Other loans (067A) - /096A/ 19,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,367
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 21,026
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 16,877
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,877
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,149
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 15,341
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,712
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 8,629
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 33,099
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,574
4. Accrued income short-term (385A) 30,525
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,941,817
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,355
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,972
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,972
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 697
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 0
2. Other funds (427, 42X) 0
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 85,512
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 85,512
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 100,577
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 100,577
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,597
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,682,555
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 143
9. Liabilities from social fund (472) 143
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,676,423
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 154,471
1.b. Trade payables under the proportionate participation in addition to the liabilities to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,471
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,504,237
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,715
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,989
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,989
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 5,907
4. Deferred income short-term (384A) 5,907
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 489,007
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 489,721
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 0
II. Revenues from sales of own products (601) 0
III. Revenues from sale of services (602, 606) 489,007
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 714
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,027
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 25,026
D. Services (účtová group of 51) 187,638
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 9,896
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 189,314
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 189,314
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,153
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,694
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 276,343
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 405,880
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
XIV. Other income from financial activities (668) 405,879
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 405,957
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 405,957
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,617
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 17,020
R.1. Income tax expense current (591, 595) 17,020
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 59,597
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35721766 TIN: 2020267568 VAT number: SK2020267568
 • Registered seat: SCHÖNDORF, Štefanovičova 12, 81104, Bratislava
 • Date create: 03 July 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Radoslav Černický konateľ Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 31.05.2004
  Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava 811 03 07.09.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Patrik Geržo 3 486 € (50%) Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05
  Radoslav Černický 3 486 € (50%) Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.02.2009Noví spoločníci:
   Patrik Geržo Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Geržo - konateľ Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.09.1999
   04.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Geržo - konateľ Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.09.1999
   11.08.2004Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   10.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   26.06.2004Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černický - konateľ Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 31.05.2004
   Patrik Geržo - konateľ Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.09.1999
   25.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   13.05.2004Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie seminárov, školení, kultúrnych a športových podujatí
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a školiaca činnoť v rozsahu voľnej živnosti - služby, obchod, výroba
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   12.05.2004Zrušené sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov /vrátane poskytovania iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 07
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   18.10.1999Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 07
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   17.10.1999Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.04.1999Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Medená 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   08.10.1997Nové sidlo:
   Medená 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   07.10.1997Zrušené sidlo:
   Zelená 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   03.07.1997Nové obchodné meno:
   SCHÖNDORF, s r.o.
   Nové sidlo:
   Zelená 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov /vrátane poskytovania iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava