Create Invoice

HIC Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HIC Slovakia
PIN 35723009
TIN 2020252410
VAT number SK2020252410
Date create 18 July 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HIC Slovakia
Bratislavská 51
84106
Bratislava
Financial information
Sales and income 357 202 €
Profit 8 404 €
Capital 308 809 €
Own capital -103 891 €
Contact Information
Phone(s) 0265440141, 0265440142, 0265440143
Fax(es) 0265440143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 364,141
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 108,675
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 108,675
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 27,977
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 80,698
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,885
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 157,410
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157,410
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 89,460
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 38,278
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,278
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,753
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,429
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,015
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 836
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 6,179
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,581
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,581
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 364,141
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,596
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 16,597
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 16,597
A.III. Other capital funds (413) 210,082
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -120,487
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 22,562
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -143,049
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,404
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,543
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 133,184
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 132,548
9. Liabilities from social fund (472) 636
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 47,242
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 37,552
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,552
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,243
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,309
7. Liabilities from social insurance (336) 938
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,204
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,996
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,542
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,542
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,575
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 61,002
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 400
4. Deferred income short-term (384A) 60,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 357,202
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 270,020
III. Revenues from sale of services (602, 606) 71,928
V. Activation (účtová a group of 62) 6,006
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,917
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,331
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,890
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 203,119
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 22,529
D. Services (účtová group of 51) 60,811
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 28,809
E.1. Wages and salaries (521, 522) 20,872
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 7,818
4. Social expenses (527, 528) 119
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,321
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 16,187
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 16,187
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 3,531
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,583
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,312
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,495
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,916
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,617
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 1,617
O. Exchange rate losses (563) 183
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,116
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,911
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,401
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 997
R.1. Income tax expense current (591, 595) 997
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35723009 TIN: 2020252410 VAT number: SK2020252410
 • Registered seat: HIC Slovakia, Bratislavská 51, 84106, Bratislava
 • Date create: 18 July 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 613/30 Jalovec 972 31 04.05.2015
  Reinhold Hofmann dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06 18.07.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Silvia Hofmann 8 298 € (50%) Mlynská 613/30 Jalovec 972 31
  Reinhold Hofmann 8 298 € (50%) dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 613/30 Jalovec 972 31 Vznik funkcie: 04.05.2015
   07.12.2012Nové sidlo:
   Bratislavská 51 Bratislava 841 06
   06.12.2012Zrušené sidlo:
   Matejkova 57 Bratislava 841 05
   29.07.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 30 Jalovec 972 31
   28.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec 972 31
   05.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 18.07.1997
   04.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.07.1997
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrno spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec 972 31
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.07.1997
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05
   26.11.1999Nové sidlo:
   Matejkova 57 Bratislava 841 05
   25.11.1999Zrušené sidlo:
   Mraziarenská 5 Bratislava 821 08
   18.06.1999Noví spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec
   17.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   28.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05
   27.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Novák Klobučnícka 4 Bratislava
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   HIC Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mraziarenská 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spostrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v oblasti riadenia, projektov, informačných technológií
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-služby v oblasti informačných technológií, realizácia implementačných a programových projektov
   Noví spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Novák Klobučnícka 4 Bratislava