Create Invoice

Finist Brokers - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Finist Brokers
PIN 35723416
TIN 2021392802
Date create 24 July 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Finist Brokers
Bajzova 5
82108
Bratislava
Financial information
Capital 1 130 086 €
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :35723416 TIN: 2021392802
  • Registered seat: Finist Brokers, Bajzova 5, 82108, Bratislava
  • Date create: 24 July 1997
  • Directors:
    Person Function Registered seat Date
    RNDr. Georgij Barták predseda Bajzova 5 Bratislava 24.07.1997
    Matej Barták člen Gajova 11 Bratislava 811 09 20.06.2003
    RNDr. Elena Bartáková člen Bajzova 5 Bratislava 821 08 20.06.2003
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      03.12.2003Nové obchodné meno:
      Finist Brokers, a.s.
      Nové sidlo:
      Bajzova 5 Bratislava 821 08
      Nový štatutárny orgán:
      RNDr. Georgij Barták - predseda predstavenstva Bajzova 5 Bratislava Vznik funkcie: 24.07.1997
      Matej Barták - člen predstavenstva Gajova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 20.06.2003
      RNDr. Elena Bartáková - člen predstavenstva Bajzova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2003
      02.12.2003Zrušené obchodné meno:
      Finist Brokers, o.c.p., a.s.
      Zrušené sidlo:
      Zátišie 10/a Bratislava 831 03
      Zrušeny predmety činnosti:
      nákup a predaj cenných papierov
      obstarávanie kúpy, alebo predaja cenných papierov
      obstarávanie pre emitenta, vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
      vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 Zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
      obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
      Zrušeny štatutárny orgán:
      RNDr. Georgij Barták - predseda predstavenstva Bajzova 5 Bratislava
      Dušan Hačár - člen predstavenstva Ševčenkova 1051/5 Bratislava
      Marek Szabo - člen predstavenstva Tehelná 19 Bratislava
      14.07.1997Nové obchodné meno:
      Finist Brokers, o.c.p., a.s.
      Nové sidlo:
      Zátišie 10/a Bratislava 831 03
      Nová právna forma:
      Akciová spoločnosť
      Nové predmety činnosti:
      kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
      sprostredkovateľská činnosť
      reklamná a propagačná činnosť
      nákup a predaj cenných papierov
      obstarávanie kúpy, alebo predaja cenných papierov
      obstarávanie pre emitenta, vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
      vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 Zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
      obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      RNDr. Georgij Barták - predseda predstavenstva Bajzova 5 Bratislava
      Dušan Hačár - člen predstavenstva Ševčenkova 1051/5 Bratislava
      Marek Szabo - člen predstavenstva Tehelná 19 Bratislava