Create Invoice

NETLAB International - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NETLAB International
PIN 35724668
TIN 2020250683
VAT number SK2020250683
Date create 15 August 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat NETLAB International
Prokopova 42
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 613 840 €
Profit 20 632 €
Capital 105 047 €
Own capital 75 284 €
Contact Information
Email inbox@inetlab.sk
Website http://www.nettest.sk;http://www.inetlab.sk
Phone(s) +421268206066, +421268206061, +421262250630, +421268206060
Fax(es) 0268206066
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 165,309
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 7,460
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 7,460
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 7,460
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,096
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 44,452
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44,452
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 4,158
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 4,158
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,158
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 48,388
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 40,319
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,319
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,890
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 179
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 57,098
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,593
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 54,505
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,753
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,753
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 165,309
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,120
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 8,235
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 8,235
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 33,053
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 33,053
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,632
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,189
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 368
9. Liabilities from social fund (472) 368
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 4,264
2. Other provisions (459A, 45X) 4,264
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 57,509
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 27,245
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,245
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 13,433
7. Liabilities from social insurance (336) 7,849
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,324
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,658
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 8,048
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 7,856
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 192
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 613,864
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 613,840
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 828
III. Revenues from sale of services (602, 606) 611,968
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,044
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 588,685
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 241,545
D. Services (účtová group of 51) 115,619
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 218,568
E.1. Wages and salaries (521, 522) 158,550
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 55,657
4. Social expenses (527, 528) 4,361
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,037
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,562
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,562
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,354
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,155
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,632
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 25
2. Other interest income (662A) 25
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,554
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 480
2. Other expense (562A) 480
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,074
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,529
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,626
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,994
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,994
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724668 TIN: 2020250683 VAT number: SK2020250683
 • Registered seat: NETLAB International, Prokopova 42, 85101, Bratislava
 • Date create: 15 August 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Igor Marček člen Sekurisova 1926/15 Bratislava 841 01 04.06.2009
  Ing. Pavol Mikulaj predseda Lazaretská 11 Bratislava 811 08 04.06.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.11.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   12.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Sekurisova 1926/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.06.2009
   Ing. Pavol Mikulaj - predseda predstavenstva Lazaretská 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.06.2009
   11.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva Gorazdova 21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva Podhorská 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   17.01.2009Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu - predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo ich okolí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva Gorazdova 21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva Podhorská 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   16.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kapitulík - predseda predstavenstva Žilina - Brodno 189 Žilina 14 010 14 Vznik funkcie: 24.11.2006
   Ing. Igor Marček - člen kpt. Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.1997
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 2398/11 Bratislava
   10.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Juraj Kapitulík - predseda predstavenstva Žilina - Brodno 189 Žilina 14 010 14 Vznik funkcie: 24.11.2006
   09.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Sládek - predseda predstavenstva Javorová 1/3070 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.10.2003
   29.12.2005Nové sidlo:
   Prokopova 42 Bratislava 851 01
   28.12.2005Zrušené sidlo:
   Klincová 10 Bratislava 821 08
   16.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Marček - člen kpt. Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.1997
   RNDr. Ján Sládek - predseda predstavenstva Javorová 1/3070 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.10.2003
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kačaljak - predseda predstavenstva Mierová 316/18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.10.2003
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   20.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kačaljak - predseda predstavenstva Mierová 316/18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.10.2003
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 2398/11 Bratislava
   19.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Majerský - predseda predstavenstva Baničova 3390/19 Žilina
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Petr Weber - člen Hečkova 22 Žilina
   21.04.1999Nové sidlo:
   Klincová 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Majerský - predseda predstavenstva Baničova 3390/19 Žilina
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Petr Weber - člen Hečkova 22 Žilina
   20.04.1999Zrušené sidlo:
   Dr. VI.Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Marček - člen Šandorova 15 Bratislava
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri kríži 12 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 11 Bratislava
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   NETLAB International, a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. VI.Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy
   reklamná, propagačná a výstavmícka činnosť
   prieskum trhu
   servisná, školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológii
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   navrhovanie, montáž, výpočtovej a informačnej techniky, kancelárskej a meracej techniky, automatizácie technologických systémov, spotrebnej elektroniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Marček - člen Šandorova 15 Bratislava
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri kríži 12 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 11 Bratislava