Create Invoice

TROMF - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TROMF
PIN 35724951
TIN 2021280833
VAT number SK2021280833
Date create 19 August 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TROMF
Lermontovova 14
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 35 647 €
Profit -88 453 €
Capital 917 709 €
Own capital -50 033 €
Contact Information
Website http://www.tromf-sk.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 879,362
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 812,771
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 746,383
A.II.1. Land (031) - /092A/ 162,703
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 242,662
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 12,049
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 328,969
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 66,388
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 66,388
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 63,916
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 64,468
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 11,490
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,490
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,721
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 -552
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 41
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -593
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,675
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,535
4. Accrued income short-term (385A) 1,140
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 879,362
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -138,486
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,193
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,193
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -89,865
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -89,865
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -88,453
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,017,360
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,011,251
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 1,009,471
6. Long-term advance payments received (475A) 3,620
9. Liabilities from social fund (472) 657
12. Deferred tax liability (481A) -2,497
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,994
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,638
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,638
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,436
7. Liabilities from social insurance (336) 861
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 115
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 115
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 488
4. Deferred income short-term (384A) 488
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 28,347
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 35,647
III. Revenues from sale of services (602, 606) 28,347
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,300
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,125
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 13,982
D. Services (účtová group of 51) 46,888
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 27,041
E.1. Wages and salaries (521, 522) 19,950
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,984
4. Social expenses (527, 528) 107
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,730
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 21,501
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 21,501
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 5,639
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,344
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -92,478
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,523
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,275
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 12,110
2. Other expense (562A) 12,110
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 165
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,275
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -104,753
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -16,300
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -17,260
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -88,453
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :35724951 TIN: 2021280833 VAT number: SK2021280833
  • Registered seat: TROMF, Lermontovova 14, 81105, Bratislava
  • Date create: 19 August 1997
  • Directors:
    Person Function Registered seat Date
    Ing. Martin Plesník predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 02.12.2004
    Ing. Alica Stračárová člen Miletičova 36 Bratislava 821 08 22.04.2006
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      02.07.2009Nové predmety činnosti:
      prenájom motorových vozidiel
      31.01.2007Nové sidlo:
      Lermontovova 14 Bratislava 811 05
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Martin Plesník - predseda predstavenstva Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
      JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen predstavenstva Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
      30.01.2007Zrušené sidlo:
      Nitrianska 5 Bratislava 821 08
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
      JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
      01.06.2006Nový štatutárny orgán:
      Ing. Alica Stračárová - člen predstavenstva Miletičova 36 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.04.2006
      JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
      31.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Ivan Fides - člen Kafendova 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.12.2002
      JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
      20.01.2005Nové predmety činnosti:
      organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prehliadok
      usporadúvanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií
      podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
      činnosť organizačných a technických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
      prípravné práce pre stavby - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnín
      obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
      Nový štatutárny orgán:
      JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
      Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
      19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
      JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava Vznik funkcie: 19.08.1997
      Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 19.08.1997
      20.03.2003Nové sidlo:
      Nitrianska 5 Bratislava 821 08
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Ivan Fides - člen Kafendova 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.12.2002
      JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava Vznik funkcie: 19.08.1997
      Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 19.08.1997
      19.03.2003Zrušené sidlo:
      Štúrova 13 Bratislava 814 99
      Zrušeny štatutárny orgán:
      JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava
      Ing. Ján Kužma - člen Pod Hájkom 8 Skalica Skončenie funkcie: 13.12.2002
      Ing. Martin Plesník - predseda Ivánska 8 Bratislava 821 04
      09.06.1998Nový štatutárny orgán:
      Ing. Martin Plesník - predseda Ivánska 8 Bratislava 821 04
      08.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. František Valášek - predseda Kamenná 58 Nitra
      19.08.1997Nové obchodné meno:
      TROMF, a.s.
      Nové sidlo:
      Štúrova 13 Bratislava 814 99
      Nová právna forma:
      Akciová spoločnosť
      Nové predmety činnosti:
      kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľľovi /maloobchod/
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
      sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
      sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
      inžinierska činnosť
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava
      Ing. Ján Kužma - člen Pod Hájkom 8 Skalica Skončenie funkcie: 13.12.2002
      Ing. František Valášek - predseda Kamenná 58 Nitra