Create Invoice

S. G. S. - EXPO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name S. G. S. - EXPO
PIN 35725141
TIN 2020210049
VAT number SK2020210049
Date create 22 August 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat S. G. S. - EXPO
Šintavská 26
85105
Bratislava
Financial information
Sales and income 442 127 €
Profit 11 821 €
Capital 29 929 €
Own capital -9 403 €
Contact Information
Email sgs@expo.sk
Phone(s) 0263537084, 0905324399, 0263537085
Mobile phone(s) 0905324399
Fax(es) 0263537086
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 69,858
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 37,840
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 37,840
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 37,840
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,189
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 13,954
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 11,057
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,057
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,397
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,235
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 469
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 7,766
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 9,829
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 9,829
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 69,858
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -223
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,774
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,774
A.III. Other capital funds (413) 67
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 442
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 442
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -19,327
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -19,327
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,821
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,681
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 150
9. Liabilities from social fund (472) 150
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 43,418
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 16,367
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,367
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,758
7. Liabilities from social insurance (336) 2,119
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,944
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,230
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 113
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 113
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 26,400
4. Deferred income short-term (384A) 26,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 433,916
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 442,127
III. Revenues from sale of services (602, 606) 433,915
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 6,667
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,545
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,637
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 15,771
D. Services (účtová group of 51) 336,596
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 57,966
E.1. Wages and salaries (521, 522) 41,830
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 15,542
4. Social expenses (527, 528) 594
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,407
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 9,375
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 9,375
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,522
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,490
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,548
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XII. Foreign exchange gains (663) 42
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,722
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 873
2. Other expense (562A) 873
O. Exchange rate losses (563) 985
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 864
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,680
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,810
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,989
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,989
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725141 TIN: 2020210049 VAT number: SK2020210049
 • Registered seat: S. G. S. - EXPO, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Date create: 22 August 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06 22.08.1997
  Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08 22.08.1997
  Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03 22.08.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jana Gáboríková 2 258 € (33.3%) Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
  Ing. Vladimír Schrötter 2 258 € (33.3%) Palkovičova 5 Bratislava 821 08
  Ing. Boris Serdula 2 258 € (33.3%) Mudroňova 74 Bratislava 811 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.02.2003Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie výstav a veľtrhov
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 22.08.1997
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.08.1997
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.08.1997
   12.02.2003Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   22.08.1997Nové obchodné meno:
   S. G. S. - EXPO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08