Create Invoice

SPIRIT - SPORT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SPIRIT - SPORT
PIN 35725168
TIN 2020229233
VAT number SK2020229233
Date create 18 August 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SPIRIT - SPORT
Detvianska 6
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 980 749 €
Profit 5 496 €
Capital 455 354 €
Own capital 106 882 €
Contact Information
Email info@spiritsport.sk
Phone(s) 0263520151, 0263520152, 0263520153, 0244882453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 410,013
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 191,133
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 7,681
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,681
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 183,452
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 124,748
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 58,704
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 202,161
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 196,392
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 196,392
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 38,862
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 38,862
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,248
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,614
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 -33,093
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,340
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -42,433
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 16,719
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 16,719
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 410,013
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,378
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 49,792
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 49,792
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,490
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,490
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 54,600
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 172,253
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -117,653
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,496
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 297,635
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 33
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 33
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 285,237
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 155,260
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349
1.b. Trade payables under the proportionate participation in addition to the liabilities to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 340
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,571
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,666
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,523
7. Liabilities from social insurance (336) 3,377
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,411
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,682
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,682
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,683
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 980,749
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 980,749
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 980,703
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,105
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 600,810
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 16,092
D. Services (účtová group of 51) 202,477
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 112,501
E.1. Wages and salaries (521, 522) 79,510
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 28,099
4. Social expenses (527, 528) 4,892
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 787
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 10,816
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 10,816
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,622
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,644
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,324
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,347
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,537
2. Other expense (562A) 2,537
O. Exchange rate losses (563) 5
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 22,805
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,347
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,297
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,801
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,801
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,496
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725168 TIN: 2020229233 VAT number: SK2020229233
 • Registered seat: SPIRIT - SPORT, Detvianska 6, 83106, Bratislava
 • Date create: 18 August 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava 04.05.2001
  Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02 03.10.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Roman Zizič 24 896 € (50%) Zvončekova 24 Bratislava
  Ing. Ivan Zizič 24 896 € (50%) Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.10.2002Nové sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
   02.10.2002Zrušené sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   14.11.2001Nové obchodné meno:
   SPIRIT - SPORT, spol. s r.o.
   13.11.2001Zrušené obchodné meno:
   SHOX, spol. s r.o.
   04.05.2001Nové obchodné meno:
   SHOX, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
   Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava
   03.05.2001Zrušené obchodné meno:
   ZITAPO, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   ZITAPO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   reklamné činnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava