Create Invoice

AXA GROUP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AXA GROUP
Status Destroyed
PIN 35725516
TIN 2021345942
Date create 27 August 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AXA GROUP
Haydnova 23
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725516 TIN: 2021345942
 • Registered seat: AXA GROUP, Haydnova 23, 81102, Bratislava
 • Date create: 27 August 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.10.2012Zrušené obchodné meno:
   AXA GROUP, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Haydnova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ondrej Zsiros - predseda Haydnova 23 Bratislava
   Ján Lévai - člen Medzilaborecká 15 Bratislava
   Norbert Obst - člen Drobného 24 Bratislava
   23.05.2005Nové obchodné meno:
   AXA GROUP, a.s.
   22.05.2005Zrušené obchodné meno:
   AXA GROUP o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   06.11.2001Nové sidlo:
   Haydnova 23 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Zsiros - predseda Haydnova 23 Bratislava
   Ján Lévai - člen Medzilaborecká 15 Bratislava
   Norbert Obst - člen Drobného 24 Bratislava
   05.11.2001Zrušené sidlo:
   Kuzmányho 8 Rimavská Sobota 979 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Bílek - čôem Liesková 1614/27 Rimavská Sobota
   Zoltán Harnócz - predseda Jánosa Fábryho 845/2 Rimavská Sobota
   Klára Szabová - člen Š.M. Daxnera 8/17 Rimavská Sobota
   14.11.2000Nové sidlo:
   Kuzmányho 8 Rimavská Sobota 979 01
   13.11.2000Zrušené sidlo:
   Holubyho 9 Martin 036 01
   13.04.1999Nové obchodné meno:
   AXA GROUP o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Holubyho 9 Martin 036 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bílek - čôem Liesková 1614/27 Rimavská Sobota
   Zoltán Harnócz - predseda Jánosa Fábryho 845/2 Rimavská Sobota
   Klára Szabová - člen Š.M. Daxnera 8/17 Rimavská Sobota