Create Invoice

SILVI NOVA SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SILVI NOVA SLOVAKIA
PIN 35725524
TIN 2020203669
VAT number SK2020203669
Date create 18 August 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SILVI NOVA SLOVAKIA
Družstevná 1664/14
96003
Zvolen
Financial information
Sales and income 3 189 351 €
Profit 380 734 €
Capital 734 849 €
Own capital 551 959 €
Contact Information
Phone(s) 0455369320, 0455400243, 0455361698
Mobile phone(s) 0903530411, 0911530411
Fax(es) 0455369320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,033,507
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 23,371
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 23,371
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 23,371
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,009,591
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 447,525
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 179
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 447,346
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 250,761
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 250,761
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250,761
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 311,305
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,609
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 304,696
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 545
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 545
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,033,507
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 715,011
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 326,974
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 326,974
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 380,734
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,496
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,644
9. Liabilities from social fund (472) 1,644
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 313,031
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 188,820
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 188,820
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,907
7. Liabilities from social insurance (336) 4,247
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113,057
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,821
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,821
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,182,448
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,189,351
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,180,091
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,756
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 583
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,921
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,700,242
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,399,205
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 13,087
D. Services (účtová group of 51) 132,634
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 138,827
E.1. Wages and salaries (521, 522) 103,227
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 32,987
4. Social expenses (527, 528) 2,613
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 737
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 11,192
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 11,192
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 764
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,796
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 489,109
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 636,921
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,639
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 18
2. Other interest income (662A) 18
XII. Foreign exchange gains (663) 9,621
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,391
O. Exchange rate losses (563) 8,548
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,843
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -752
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 488,357
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 107,623
R.1. Income tax expense current (591, 595) 107,623
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 380,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725524 TIN: 2020203669 VAT number: SK2020203669
 • Registered seat: SILVI NOVA SLOVAKIA, Družstevná 1664/14, 96003, Zvolen
 • Date create: 18 August 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.04.1999Nové sidlo:
   Družstevná 1664/14 Zvolen 960 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Totkovič Ružová 1361/48 Zvolen
   13.04.1999Zrušené sidlo:
   SNP 3 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   02.12.1998Nové obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   01.12.1998Zrušené obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA METAL COATINGS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JANTÁR 97 s.r.o. IČO: 35 714 867 181 Malé Leváre 908 74
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA METAL COATINGS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   SNP 3 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ako aj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JANTÁR 97 s.r.o. IČO: 35 714 867 181 Malé Leváre 908 74
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra