Create Invoice

SVT Golem - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SVT Golem
PIN 35727128
TIN 2020200787
VAT number SK2020200787
Date create 09 September 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SVT Golem
Mierové nám. 2/11
90301
Senec
Financial information
Sales and income 137 905 €
Profit 19 623 €
Contact Information
Email svtgolem@svtgolem.sk
Phone(s) 0245924854
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 482,104
2. Software (013) - /073, 091A/ -1,718
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,718
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 456,169
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 199,798
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 23,449
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,449
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 95,651
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,303
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73,395
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 256,371
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 14,083
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 242,288
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 25,935
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 138
4. Accrued income short-term (385A) 25,797
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 482,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -222,399
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,804
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,804
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -251,465
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -251,465
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,623
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 704,503
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 316
9. Liabilities from social fund (472) 316
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 2,982
2. Other provisions (459A, 45X) 2,982
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 696,257
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 48,434
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,434
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,618
7. Liabilities from social insurance (336) 690
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 644,555
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 299
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 299
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,649
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 135,711
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 137,905
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 227
III. Revenues from sale of services (602, 606) 135,485
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,193
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,077
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 227
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 68,646
D. Services (účtová group of 51) 23,111
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 27,777
E.1. Wages and salaries (521, 522) 19,942
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,188
4. Social expenses (527, 528) 1,647
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 285
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) -1,856
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) -1,856
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 887
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,828
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,728
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,965
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 675
2. Other interest income (662A) 675
XII. Foreign exchange gains (663) 1,131
XIV. Other income from financial activities (668) 159
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 210
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,755
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,583
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727128 TIN: 2020200787 VAT number: SK2020200787
 • Registered seat: SVT Golem, Mierové nám. 2/11, 90301, Senec
 • Date create: 09 September 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52 09.09.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  PhDr. Ivan Ivančík 6 639 € (100%) Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.04.2014Nové obchodné meno:
   SVT Golem s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierové nám. 2/11 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52 Vznik funkcie: 09.09.1997
   11.04.2014Zrušené obchodné meno:
   "SVT GOLEM", s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 15 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   13.09.2002Nové sidlo:
   Pribinova 15 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   obstarávanie služieb spojených so správou domového a bytového fondu a administratívnych budov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v energetike
   upratovacie a čistiace služby
   administratívne práce
   kopírovacie služby
   automatické spracovanie dát
   organizovanie školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   12.09.2002Zrušené sidlo:
   Kollárova 1 Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   06.04.1998Noví spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   05.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   "SVT GOLEM", s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 1 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01