Create Invoice

DP Transport - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DP Transport
PIN 35727675
TIN 2021357195
VAT number SK2021357195
Date create 22 September 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DP Transport
Borinka 361
90032
Bratislava
Financial information
Sales and income 5 464 294 €
Profit -233 021 €
Capital 13 654 475 €
Own capital 250 316 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 1,498,580
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 145,580
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,439,904
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 4,807,848
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,463
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,714
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 9,938,484
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 224,295
A.I. Capital r. 27 + r. 28 995,820
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 995,820
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 99,582
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -638,086
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -233,021
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,714,189
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 664,386
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 8,810,813
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,023,077
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,374
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 784,362
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 238,660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 5,464,294
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 16,000
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,448,294
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 5,662,734
C. Services (účtová group of 51) 14,212
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 198,000
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,450,522
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -198,440
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,788
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 272,968
VII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 272,500
XI. Foreign exchange gains (663) 468
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 304,425
J. Sold securities and shares (561) 271,747
L. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) -16
M. Interest expense (562) 32,524
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 170
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -31,457
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -229,897
P. Income tax expense (591, 595) 3,124
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -233,021
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35727675 TIN: 2021357195 VAT number: SK2021357195
 • Registered seat: DP Transport, Borinka 361, 90032, Bratislava
 • Date create: 22 September 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Doktor predseda Borinka 361 Borinka 900 32 26.11.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.12.2012Nové obchodné meno:
   DP Transport a. s.
   Nové sidlo:
   Borinka 361 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Doktor - predseda predstavenstva Borinka 361 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 26.11.2012
   10.12.2012Zrušené obchodné meno:
   KORUNA Invest a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Bellova 12583/12E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   Ján Laca - člen Drieňová 76/25 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.05.2009
   29.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Bellova 12583/12E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   28.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Mierová 167C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 22.09.1997
   10.11.2011Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   10.06.2009Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Laca - člen Drieňová 76/25 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.05.2009
   09.06.2009Zrušené sidlo:
   Holíčska 12 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Chalková Tomášikova 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   12.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Chalková Tomášikova 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.09.1997
   Ing. Gustáv Laca - predseda Mierová 167C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 22.09.1997
   11.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Chalková 122 Orešany 956 06 Vznik funkcie: 22.09.1997
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava Vznik funkcie: 22.09.1997
   10.01.2003Nové obchodné meno:
   KORUNA Invest a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom strojov, strojných zariadení a technológií bez obsluhujúceho presonálu
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Iveta Chalková 122 Orešany 956 06 Vznik funkcie: 22.09.1997
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava Vznik funkcie: 22.09.1997
   09.01.2003Zrušené obchodné meno:
   KORUNA Invest o.c.p. a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Iveta Chalková 122 Orešany 956 06
   Ján Laca Mierová 167C Bratislava Skončenie funkcie: 13.09.2002
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava
   26.03.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting
   03.12.1999Nové obchodné meno:
   KORUNA Invest o.c.p. a.s.
   02.12.1999Zrušené obchodné meno:
   KORUNA L o.c.p. a.s.
   28.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Gustáv Laca - predseda Holíčska 12 Bratislava
   22.09.1997Nové obchodné meno:
   KORUNA L o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Holíčska 12 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Iveta Chalková 122 Orešany 956 06
   Gustáv Laca - predseda Holíčska 12 Bratislava
   Ján Laca Mierová 167C Bratislava Skončenie funkcie: 13.09.2002