Create Invoice

SOLLER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SOLLER
PIN 35728337
TIN 2020210423
VAT number SK2020210423
Date create 24 September 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SOLLER
Na Hrebienku 24
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 415 381 €
Profit 34 846 €
Capital 92 363 €
Own capital 57 291 €
Contact Information
Phone(s) 0252621267
Fax(es) 0252621269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 184,879
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,470
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,470
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,470
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,549
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,955
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,856
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 110,024
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 89,916
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,916
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,807
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,301
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 1,326
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 1,326
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 67,244
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,520
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 57,724
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,860
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,630
4. Accrued income short-term (385A) 230
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 184,879
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,137
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 36,651
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 36,651
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,846
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,742
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 27
9. Liabilities from social fund (472) 27
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 105,257
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 52,922
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,922
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 607
7. Liabilities from social insurance (336) 407
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,889
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,432
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,458
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 409,149
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 415,381
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 185,830
III. Revenues from sale of services (602, 606) 223,319
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,232
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 373,623
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 290,053
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7,982
D. Services (účtová group of 51) 54,919
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 13,889
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,777
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,082
4. Social expenses (527, 528) 1,030
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 445
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 420
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 420
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,915
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,758
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,195
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 719
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 717
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 187
O. Exchange rate losses (563) 44
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 143
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 532
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,290
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,444
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,444
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35728337 TIN: 2020210423 VAT number: SK2020210423
 • Registered seat: SOLLER, Na Hrebienku 24, 81102, Bratislava
 • Date create: 24 September 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava 24.09.1997
  Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01 07.10.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Jana Dudíková 3 320 € (50%) Na Hrebienku 24 Bratislava
  Ing. Anna Denková 3 320 € (50%) Klenová 11 Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Denková Klenová 11 Bratislava 831 01
   06.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Luboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   07.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Denková Exnárova 33 Bratislava 821 03
   06.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   31.07.2000Nové sidlo:
   Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava 1 811 02
   30.07.2000Zrušené sidlo:
   Olivová 68 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   17.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   16.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   07.01.1998Nové sidlo:
   Olivová 68 Bratislava 831 01
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   24.09.1997Nové obchodné meno:
   SOLLER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa veľkokuchynských zariadení za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa veľkokuchynských zariadení za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť-okrem výkonu stavebného a technického dozoru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Dudíková Studenohorská 83 Bratislava 841 03
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Dudíková Na Hrebienku 24 Bratislava
   Ing. Anna Kleinová 80 Huncovce 059 92
   Ing. Luboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava