Create Invoice

MERLIN TRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MERLIN TRADE
PIN 35728736
TIN 2020268503
VAT number SK2020268503
Date create 07 October 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MERLIN TRADE
Bajzova 13
82108
Bratislava
Financial information
Profit -4 404 €
Contact Information
Phone(s) 0244638595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 435,569
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 370,405
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 370,405
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 370,405
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,164
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 60,517
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 56,499
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,499
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 2,415
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,603
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,647
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 105
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,542
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 435,569
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,595
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 165,970
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 165,970
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 39,782
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 39,782
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 46,089
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 46,089
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -328,032
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -328,032
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,404
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 516,164
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,541
9. Liabilities from social fund (472) 4,541
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 422,863
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 313,272
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,272
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,864
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,300
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 69,094
7. Liabilities from social insurance (336) 19,808
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,525
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 63,098
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 63,098
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,633
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,029
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,277
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 50
D. Services (účtová group of 51) 3,224
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,277
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,274
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 167
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3
2. Other expense (562A) 3
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 164
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -167
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,444
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35728736 TIN: 2020268503 VAT number: SK2020268503
 • Registered seat: MERLIN TRADE, Bajzova 13, 82108, Bratislava
 • Date create: 07 October 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Králik predseda Nad lomom 4063/11 Bratislava-Staré mesto 811 02 20.06.2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Nad lomom 4063/11 Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 20.06.2002
   30.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Podhradie 55 Svätý Jur Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Pavol Rodina - člen prestavenstva Svidnícka 106/9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.07.2000
   Ing. Martin Korček - člen Budmerice 841 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 06.07.2004
   11.02.2009Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen prestavenstva Svidnícka 106/9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.07.2000
   10.02.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 25/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen Záhradnícka 11 Bratislava
   05.10.2004Nové sidlo:
   Tomášikova 25/A Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Korček - člen Budmerice 841 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 06.07.2004
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Ladislav Zálepa - člen predstavenstva Exnárova 13 Martin
   17.06.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   požičovňa športových potrieb
   prevádzkovanie kolkární
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce bez použitia výbušnín
   prenájom strojov a zariadení
   predaj pohonných hmôt
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Podhradie 55 Svätý Jur Vznik funkcie: 20.06.2002
   10.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda Lábska 368/1 Zohor 900 51 Skončenie funkcie: 20.06.2002
   02.10.2001Nové sidlo:
   Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. Ladislav Zálepa - člen predstavenstva Exnárova 13 Martin
   01.10.2001Zrušené sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a fotaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Zajcev - člen Haanova 2600/44 Bratislava
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda Lábska 368/1 Zohor 900 51 Skončenie funkcie: 20.06.2002
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda predstavenstva Mlynská 5 Krompachy
   19.07.2000Nové obchodné meno:
   MERLIN TRADE, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen Záhradnícka 11 Bratislava
   18.07.2000Zrušené obchodné meno:
   PRIVATFOND, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonývať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Király - člen B.S.Timravy 3 Bardejov
   13.01.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda predstavenstva Mlynská 5 Krompachy
   Ing. Róbert Király - člen B.S.Timravy 3 Bardejov
   Sergej Zajcev - člen Haanova 2600/44 Bratislava
   12.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Frátriková - predseda predstavenstva Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslav Gergeľ - člen 131 Bukovec 906 14
   Ing. Radoslava Vaľková - člen Švábska 67/6774 Prešov
   15.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Frátriková - predseda predstavenstva Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslava Vaľková - člen Švábska 67/6774 Prešov
   14.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Frátriková - člen Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslava Vaľková - predseda predstavenstva Švábska 67/6774 Prešov
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Gergeľ - člen 131 Bukovec 906 14
   Ing. Radoslava Vaľková - predseda predstavenstva Švábska 67/6774 Prešov
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Gergeľ - predseda predstavenstva 131 Bukovec 906 14
   Ing. Daniel Guspan - člen Vojenská 9 Košice 040 01
   07.10.1997Nové obchodné meno:
   PRIVATFOND, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Nové sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a fotaiting
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonývať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Adriana Frátriková - člen Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslav Gergeľ - predseda predstavenstva 131 Bukovec 906 14
   Ing. Daniel Guspan - člen Vojenská 9 Košice 040 01