Create Invoice

ADP - audit, dane, poradenstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ADP - audit, dane, poradenstvo
PIN 35729945
TIN 2020268591
VAT number SK2020268591
Date create 17 October 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ADP - audit, dane, poradenstvo
Blagoevova 9
85104
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 111 439 €
Profit 54 228 €
Contact Information
Email office@adpgroup.sk
Phone(s) 0220909022, 0220909021
Mobile phone(s) +421903412059, +421903491180
Fax(es) 0220909022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 984,059
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 317,625
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 174,696
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,364
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 173,332
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 142,929
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 142,929
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 559,570
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 521,493
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 516,706
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 516,706
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,787
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 38,077
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,446
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 32,631
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 106,864
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 106,864
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 984,059
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,234
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 155,367
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 155,367
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,228
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767,825
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,470
9. Liabilities from social fund (472) 1,470
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 695,152
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 152,323
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,323
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 508,800
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,237
7. Liabilities from social insurance (336) 9,066
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,826
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 900
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 70,004
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 70,004
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,199
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,108,676
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,111,439
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,108,676
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,763
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,034,923
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 880,557
D. Services (účtová group of 51) 642,333
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 335,713
E.1. Wages and salaries (521, 522) 237,090
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 83,777
4. Social expenses (527, 528) 14,846
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,593
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 163,493
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 163,493
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,234
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,516
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 585,786
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XIV. Other income from financial activities (668) 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,451
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 528
2. Other expense (562A) 528
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,923
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,448
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,068
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 18,840
R.1. Income tax expense current (591, 595) 18,840
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54,228
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35729945 TIN: 2020268591 VAT number: SK2020268591
 • Registered seat: ADP - audit, dane, poradenstvo, Blagoevova 9, 85104, Bratislava
 • Date create: 17 October 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava 05.06.2003
  Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava 05.06.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ivan Mihok 4 448 € (67%) Račianska 29 Bratislava
  Ing. Marek Otruba 2 191 € (33%) Ľanová 10 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.06.2013Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   14.06.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   10.09.2008Nové sidlo:
   Blagoevova 9 Bratislava 851 04
   09.09.2008Zrušené sidlo:
   Haanova 13 Bratislava 851 04
   07.08.2008Nové sidlo:
   Haanova 13 Bratislava 851 04
   06.08.2008Zrušené sidlo:
   Matejkova 11 Bratislava 841 05
   08.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava 821 01
   07.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.2002Nové sidlo:
   Matejkova 11 Bratislava 841 05
   28.10.2002Zrušené sidlo:
   Račianska 29 Bratislava
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   08.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   30.03.2001Nové obchodné meno:
   ADP - audit, dane, poradenstvo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 29 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Ľanová 10 Bratislava
   29.03.2001Zrušené obchodné meno:
   EKOSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   19.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cérovská Dobrovského 6 Bratislava
   Ing. Ivan Mihok Račianska 29 Bratislava
   Ing. Marek Otruba Mládežnícka 3757/8 Banská Bystrica
   Emil Richter Haburská 33 Bratislava
   18.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   EKOSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Horňáčková Dobrovského 6 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Mihok Račianská 29 Bratislava 831 02
   Emil Richter Holíčska 5 Bratislava 851 04