Create Invoice

DAN Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DAN Slovakia
PIN 35731206
TIN 2020210588
VAT number SK2020210588
Date create 04 November 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DAN Slovakia
Dvorčianska 74
94905
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 593 152 €
Profit -190 132 €
Capital 4 549 409 €
Own capital 2 470 109 €
Contact Information
Phone(s) 0376513615, 0376550373, 0376550422, 0376554868, 0376554869, 0376554870, 0376579761, 00376554868
Mobile phone(s) +421915807106
Fax(es) 0376554869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,252,145
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,832,276
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,844,203
A.II.1. Land (031) - /092A/ 254,092
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,201,424
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 735,137
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,205
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 646,069
9. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097) +/- 098 1,276
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) -11,927
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ -11,927
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,721
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 267,888
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 62,260
3. Products (123) - /194/ 160,785
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,843
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 98,086
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 85,895
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,895
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,347
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -156
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 51,747
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,422
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 50,325
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,148
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,513
4. Accrued income short-term (385A) 635
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,252,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,278,901
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,410,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,410,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 22,330
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 22,330
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 1,808
2. Other funds (427, 42X) 1,808
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -11,927
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -11,927
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 46,822
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 46,822
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -190,132
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,973,244
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,848,024
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 1,281,420
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 500,267
9. Liabilities from social fund (472) 9,383
12. Deferred tax liability (481A) 56,954
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 117,126
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 95,730
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,730
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,775
7. Liabilities from social insurance (336) 7,301
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,090
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,230
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 8,094
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 8,094
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,385,593
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,593,152
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 118,033
II. Revenues from sales of own products (601) 1,185,129
III. Revenues from sale of services (602, 606) 80,727
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 57,189
V. Activation (účtová a group of 62) 5,378
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 128,069
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,627
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,746,901
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 109,780
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 911,155
D. Services (účtová group of 51) 104,977
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 204,174
E.1. Wages and salaries (521, 522) 146,725
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 51,366
4. Social expenses (527, 528) 6,083
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 27,882
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 114,882
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 114,882
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 271,114
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,937
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,749
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 320,544
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,830
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 38
2. Other interest income (662A) 38
XII. Foreign exchange gains (663) 10,792
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,178
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 11,927
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,268
2. Other expense (562A) 3,268
O. Exchange rate losses (563) 1,942
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,041
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,348
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -168,097
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 22,035
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 22,028
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -190,132
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731206 TIN: 2020210588 VAT number: SK2020210588
 • Registered seat: DAN Slovakia, Dvorčianska 74, 94905, Bratislava
 • Date create: 04 November 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.11.1998Nové sidlo:
   Dvorčianska 74 Nitra 949 05
   Noví spoločníci:
   Plastika a.s. IČO: 00 152 781 Novozámocká cesta 222 Nitra 949 53
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Baltazár Kováč Kamenná 42 Nitra
   Ing. Marián Štefánik Ďumbierska 17 Nitra
   10.11.1998Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   DAN Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov a polotovarov z plastov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava