Create Invoice

ELA PLAY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELA PLAY
PIN 35732199
TIN 2021348351
Date create 12 November 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ELA PLAY
Okružná 6497/7
91701
Trnava
Financial information
Sales and income 112 098 €
Profit 20 420 €
Own capital 168 129 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421904476543
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 196,591
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,997
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,997
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,997
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 182,289
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 14,999
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 14,022
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,022
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 891
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 86
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 167,290
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,271
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 164,019
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 9,305
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 9,126
4. Accrued income short-term (385A) 179
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 196,591
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,277
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 66,388
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 66,388
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 57,830
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 57,830
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,420
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,275
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,050
9. Liabilities from social fund (472) 1,050
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 44,225
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 496
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 496
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,027
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 56
7. Liabilities from social insurance (336) 463
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 183
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 39
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 112,099
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 112,098
III. Revenues from sale of services (602, 606) 112,098
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,387
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,091
D. Services (účtová group of 51) 44,952
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 12,790
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,406
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,289
4. Social expenses (527, 528) 95
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 25,629
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,918
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,918
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,711
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,055
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 577
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 577
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 577
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 127
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 450
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,161
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,741
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,741
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,420
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3944026.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732199 TIN: 2021348351
 • Registered seat: ELA PLAY, Okružná 6497/7, 91701, Trnava
 • Date create: 12 November 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.09.2004Nové sidlo:
   Okružná 6497/7 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Vaníček Okružná ulica 6497/7 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.08.2003
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Bežo Bancíkovej 5 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Ján Ronin Homoľova 33 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   21.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   20.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov, v zmysle rozhodnutia starostu obce Blahová č.j. 7/97-EP zo dňa 4.12.1997
   22.12.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov, v zmysle rozhodnutia starostu obce Blahová č.j. 7/97-EP zo dňa 4.12.1997
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   ELA PLAY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Vaníček Okružná 7 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Bežo Bancíkovej 5 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Ján Ronin Homoľova 33 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003