Create Invoice

ORMI - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ORMI
PIN 35732946
TIN 2020203746
VAT number SK2020203746
Date create 21 November 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ORMI
Družstevná 748/16
90033
Marianka
Financial information
Sales and income 1 163 741 €
Profit 5 366 €
Capital 189 295 €
Own capital 20 154 €
Contact Information
Phone(s) 0903673029
Mobile phone(s) +421903673029, 0903673029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 136,140
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 25,424
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 25,424
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 25,424
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,400
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 11,000
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,000
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 77,371
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 63,849
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,849
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,107
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,415
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 22,029
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 18,676
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,353
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 316
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 316
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 136,140
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,520
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 12,850
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 13,795
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -945
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,366
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,620
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 434
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 167
9. Liabilities from social fund (472) 267
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 73,536
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 45,302
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,302
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,746
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 499
7. Liabilities from social insurance (336) 246
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,714
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 387
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 387
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,154,978
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,163,741
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,154,978
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 3,150
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,613
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,147,686
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 962,973
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 14,685
D. Services (účtová group of 51) 137,005
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 12,600
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,221
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,245
4. Social expenses (527, 528) 134
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,267
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,943
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,943
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 146
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,067
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,055
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,315
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,809
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 6,653
2. Other expense (562A) 6,653
O. Exchange rate losses (563) 15
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,141
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,809
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,246
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,366
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732946 TIN: 2020203746 VAT number: SK2020203746
 • Registered seat: ORMI, Družstevná 748/16, 90033, Marianka
 • Date create: 21 November 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33 21.12.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Michal Daňo 6 640 € (100%) Družstevná 748/16 Marianka 900 33
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.03.2012Nové sidlo:
   Družstevná 748/16 Marianka 900 33
   19.03.2012Zrušené sidlo:
   Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.12.2005
   14.04.2010Noví spoločníci:
   Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 21.12.2005
   13.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.12.2005
   15.07.2009Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   09.06.2009Nové predmety činnosti:
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   30.12.2005Noví spoločníci:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.12.2005
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.12.2005
   29.12.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   11.08.2005Noví spoločníci:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   10.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2004
   14.07.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( s výnimkou nebezpečného odpadu )
   17.03.2004Nové sidlo:
   Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2004
   16.03.2004Zrušené sidlo:
   Družstevná 17 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok Skončenie funkcie: 11.02.2004
   14.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok Skončenie funkcie: 11.02.2004
   13.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   18.08.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností nevyžadujúci živnostenské oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   ORMI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 17 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok