Create Invoice

ASV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ASV
PIN 35735058
TIN 2020229200
VAT number SK2020229200
Date create 15 December 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ASV
Púchovská 8
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 521 043 €
Profit -5 254 €
Capital 5 626 701 €
Own capital 3 536 278 €
Contact Information
Email asvtherm@asvtherm.sk
Website http://www.asvtherm.sk;http://www.asvas.sk;http://www.asvnaradie.sk
Phone(s) +421377783140, +421244881224, +421244872620, +421244881207, +421244872621
Mobile phone(s) +421903252464, +421903558080, +421911793574, +421903262609, +421903243386
Fax(es) 0244888036
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,588,520
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,951,558
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 825,177
A.II.1. Land (031) - /092A/ 205,223
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 527,244
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 92,710
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,126,381
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,126,381
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,630,173
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,575,043
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,398,701
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,398,701
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 170,000
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,342
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 55,130
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,848
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 51,282
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,789
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,603
4. Accrued income short-term (385A) 1,186
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,588,520
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,531,023
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 3,327,600
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 3,327,600
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 183,961
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 183,961
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 7,800
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 7,800
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 16,916
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 16,916
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,254
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,057,193
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 61,490
9. Liabilities from social fund (472) 2,292
12. Deferred tax liability (481A) 59,198
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 188,797
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 12,108
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,108
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,717
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 13,758
7. Liabilities from social insurance (336) 9,450
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,764
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 9,692
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 9,692
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,797,214
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 304
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 304
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 521,043
III. Revenues from sale of services (602, 606) 513,988
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,055
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 604,009
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 53,998
D. Services (účtová group of 51) 134,162
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 287,466
E.1. Wages and salaries (521, 522) 204,896
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 72,604
4. Social expenses (527, 528) 9,966
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 13,894
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 100,995
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 100,995
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,811
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 5,727
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,956
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -82,966
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,828
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 167,673
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 167,672
2. Other interest income (662A) 167,672
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89,630
K. Sold securities and shares (561) 3,500
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 85,553
2. Other expense (562A) 85,553
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 576
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 78,043
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,923
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 331
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,449
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -5,118
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,254
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735058 TIN: 2020229200 VAT number: SK2020229200
 • Registered seat: ASV, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Date create: 15 December 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Július Csicsay podpredseda Novosadná 9 Bratislava 851 10 25.10.2004
  Dušan Kasanický člen Cabanova 2198/6 Bratislava 841 02 31.05.2011
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kasanický - člen Cabanova 2198/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 31.05.2011
   09.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Ráztočná 13493/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.03.2006
   15.07.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   16.07.2009Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a registračných pokladníc
   01.03.2006Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Ráztočná 13493/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.03.2006
   28.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kučera - člen Súbežná 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 25.10.2004
   05.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Csicsay - podpredseda Novosadná 9 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 25.10.2004
   Ing. Vladimír Kučera - člen Súbežná 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 25.10.2004
   04.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Cvetana Kučerková - člen Čiernovodská 23 Bratislava 821 07
   Ľubomír Vrábel - podpredseda Pod Rovnicami 61 Bratislava 841 04
   26.03.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Cvetana Kučerková - člen Čiernovodská 23 Bratislava 821 07
   Ľubomír Vrábel - podpredseda Pod Rovnicami 61 Bratislava 841 04
   25.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Cvetana Antalíková - člen Čiernovodská 23 Bratislava 821 07
   Ľubomír Vrábel - podpredseda Romanova 40 Bratislava 851 02
   08.04.1998Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   ASV a.s.
   Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Sklenár, CSc. - predseda Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Cvetana Antalíková - člen Čiernovodská 23 Bratislava 821 07
   Ľubomír Vrábel - podpredseda Romanova 40 Bratislava 851 02