Create Invoice

NAFTA GAS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NAFTA GAS
Status Destroyed
PIN 35735970
Date create 01 January 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat NAFTA GAS
Radlinského 2751
90101
Malacky
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735970
 • Registered seat: NAFTA GAS, Radlinského 2751, 90101, Malacky
 • Date create: 01 January 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.2003Zrušené obchodné meno:
   NAFTA GAS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 2751 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
   kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy motorových vozidiel
   opravy poľnohospodárskych strojov
   výroba inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   cestná motorová doprava - verejná nákladná
   cestná motorová doprava - verejná hromadná osobná
   pohostinská činnosť
   banská činnosť v zmysle § 2 zákona číslo 51/88 Zb. v znení zákona číslo 499/91 Zb., zákona číslo 154/97 Zz.
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a pevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. a/ až d/
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   vykonávanie geologických prác v zmysle § 3 ods. 1 písm. a/ zákona číslo 52/88 Zb. a v znení zákona číslo 497/91 Zb.:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu uhľovodíkov
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zariaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   vykonávanie technickýcyh prác pre ložiskový prieskum
   poskytovanie skladovacích služieb
   vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb a občianskych stavieb
   rekonštrukcia opravy a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   plnenie tlakových nádob na plyn
   diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
   montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynových a ropovodných potrubí
   vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   revízie a opravy dýchacích zariadení oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   banská záchranná služba
   opravy,plnenia a revízie hasiacich prístrojov
   prenájom hnuteľného majetku
   sprostredkovateľská činnosť
   potápačstvo
   technik požiarnej ochrany
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   montáž vyhradených plynových zariadení
   prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Slezák - predseda Plavecký Štvrtok 134 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 27.02.2002
   Ing. Peter Danovič - člen Bratislavská 647/25 Veľký Biel Vznik funkcie: 27.02.2002
   Ing. Ľubomír Tedla - člen Jánošíkova 1603/10 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 27.02.2002
   15.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Slezák - predseda Plavecký Štvrtok 134 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 27.02.2002
   Ing. Peter Danovič - člen Bratislavská 647/25 Veľký Biel Vznik funkcie: 27.02.2002
   Ing. Ľubomír Tedla - člen Jánošíkova 1603/10 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 27.02.2002
   14.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Danovič - člen Družstevná 614 Veľké Leváre
   Ing. Ivan Slezák - predseda Skuteckého 1635/2 Malacky
   Ing. Ľubomír Tedla - člen Jánošíkova 1603/10 Malacky 901 01
   18.12.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   09.10.2001Nové predmety činnosti:
   rekonštrukcia opravy a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   plnenie tlakových nádob na plyn
   diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
   montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynových a ropovodných potrubí
   vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   revízie a opravy dýchacích zariadení oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   banská záchranná služba
   opravy,plnenia a revízie hasiacich prístrojov
   prenájom hnuteľného majetku
   sprostredkovateľská činnosť
   potápačstvo
   technik požiarnej ochrany
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   montáž vyhradených plynových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Tedla - člen Jánošíkova 1603/10 Malacky 901 01
   08.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Pagáč - člen Pribinova 2/6 Malacky
   RNDr. František Palkovič - člen V. Clementisa 2654/20 Malacky
   Ing. Milan Blažek - podpredseda 12.Dubna 47 Hodonín 695 00 Česká republika
   02.02.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie skladovacích služieb
   vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Blažek - podpredseda 12.Dubna 47 Hodonín 695 00 Česká republika
   01.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Janočko - podpredseda Gaštanova 2 Košice
   18.12.1997Nové obchodné meno:
   NAFTA GAS, a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 2751 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
   kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy motorových vozidiel
   opravy poľnohospodárskych strojov
   výroba inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   cestná motorová doprava - verejná nákladná
   cestná motorová doprava - verejná hromadná osobná
   pohostinská činnosť
   banská činnosť v zmysle § 2 zákona číslo 51/88 Zb. v znení zákona číslo 499/91 Zb., zákona číslo 154/97 Zz.
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a pevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. a/ až d/
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   vykonávanie geologických prác v zmysle § 3 ods. 1 písm. a/ zákona číslo 52/88 Zb. a v znení zákona číslo 497/91 Zb.:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu uhľovodíkov
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zariaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   vykonávanie technickýcyh prác pre ložiskový prieskum
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Danovič - člen Družstevná 614 Veľké Leváre
   Ing. Pavol Janočko - podpredseda Gaštanova 2 Košice
   Ing. Jozef Pagáč - člen Pribinova 2/6 Malacky
   RNDr. František Palkovič - člen V. Clementisa 2654/20 Malacky
   Ing. Ivan Slezák - predseda Skuteckého 1635/2 Malacky