Create Invoice

Bittner print - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bittner print
PIN 35736534
TIN 2020251563
VAT number SK2020251563
Date create 31 December 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Bittner print
Ivanská cesta 2C
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 688 986 €
Profit 138 024 €
Capital 2 988 600 €
Own capital 356 904 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,694,296
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,382,317
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 63,687
2. Software (013) - /073, 091A/ 63,687
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,318,630
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,318,630
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,647
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 436,420
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 391,928
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 30,694
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,798
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 845,973
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 796,215
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 796,215
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,758
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 17,254
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,106
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 13,148
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 12,332
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1,493
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 10,839
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,694,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 494,928
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 49,840
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 49,840
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,984
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,984
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 302,080
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 311,947
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -9,867
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,024
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,194,971
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 581,488
9. Liabilities from social fund (472) 219
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 544,512
12. Deferred tax liability (481A) 36,757
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 13,225
2. Other provisions (459A, 45X) 13,225
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,250,861
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 879,747
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 879,747
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 27,149
7. Liabilities from social insurance (336) 21,038
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,623
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 290,304
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 13,489
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 13,489
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 319,602
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,306
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 4,397
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,398
4. Deferred income short-term (384A) 2,999
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,675,122
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,688,986
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 191,820
II. Revenues from sales of own products (601) 4,314,527
III. Revenues from sale of services (602, 606) 168,775
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 16,339
V. Activation (účtová a group of 62) 6,922
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 100
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) -9,497
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,562,406
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 27,521
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,897,715
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -4,143
D. Services (účtová group of 51) 1,498,582
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 603,728
E.1. Wages and salaries (521, 522) 433,898
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 151,593
4. Social expenses (527, 528) 18,237
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,665
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 282,541
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 282,541
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 3,736
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 246,061
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,580
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,278,708
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 253
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 21
2. Other interest income (662A) 21
XII. Foreign exchange gains (663) 232
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105,669
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 99,756
2. Other expense (562A) 99,756
O. Exchange rate losses (563) 627
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,286
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -105,416
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,164
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -116,860
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,882
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -119,742
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,024
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35736534 TIN: 2020251563 VAT number: SK2020251563
 • Registered seat: Bittner print, Ivanská cesta 2C, 82104, Bratislava
 • Date create: 31 December 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 01.12.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mojmír Bittner 54 840 € (100%) Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.01.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   fotografické služby
   počítačové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   leasingová činnosť
   zásielkový predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   09.04.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   24.02.2010Noví spoločníci:
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   23.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   13.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Mliekárenská 16010/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   24.03.2009Nové sidlo:
   Ivanská cesta 2C Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Mliekárenská 16010/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.12.2006
   23.03.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   20.12.2006Noví spoločníci:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   19.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   01.01.2005Nové obchodné meno:
   Bittner print s.r.o.
   31.12.2004Zrušené obchodné meno:
   REPRO Bittner, s.r.o.
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   21.06.2000Noví spoločníci:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   20.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Monika Benediktová Čiernovodská 11 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   31.12.1997Nové obchodné meno:
   REPRO Bittner, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reprografické práce
   viazanie tlačovín a konečné spracovanie
   laminovanie
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom kancelárských strojov a zariadení vrátane elektrotechnických zariadení na spracovanie údajov
   spracovanie údajov na počítači s následným vytlačením a tlač z diskety
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Monika Benediktová Čiernovodská 11 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava