Create Invoice

GUARD - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GUARD
Status Destroyed
PIN 35737085
Date create 09 January 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat GUARD
Podunajská 23
82106
Bratislava
Contact Information
Email guard@guard.sk
Website http://www.guard.sk
Phone(s) +421258233255, +421245525430, +421553101125
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35737085
 • Registered seat: GUARD, Podunajská 23, 82106, Bratislava
 • Date create: 09 January 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.2000Zrušené obchodné meno:
   GUARD a.s.
   Zrušené sidlo:
   Podunajská 23 Bratislava 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby a o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa vyššieuvedených činností
   odborná príprava osôb na vyššieuvedené činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Michal Bakay - predseda Grösslingova 10 Bratislava
   Jozef Jamrich - člen Iljušinova 12 Bratislava
   Ing. Darina Krupanová planckova 2 Bratislava
   Jozef Pojedinec - člen Chalúpkova 2249/5 Poprad
   Zoltán Varga - člen Fedinova 2 Bratislava
   10.05.2000Nové sidlo:
   Podunajská 23 Bratislava 821 06
   09.05.2000Zrušené sidlo:
   Antolská 3 Bratislava 851 07
   27.05.1999Nové predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby a o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa vyššieuvedených činností
   odborná príprava osôb na vyššieuvedené činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jamrich - člen Iljušinova 12 Bratislava
   Ing. Darina Krupanová planckova 2 Bratislava
   26.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   služby zabezpečujúce stráženie majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   poradenská a školiteľská činnosť v oblasti ochrany osôb a majetku
   02.06.1998Nové sidlo:
   Antolská 3 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.06.1998Zrušené sidlo:
   Antolská 8 Bratislava 851 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   GUARD a.s.
   Nové sidlo:
   Antolská 8 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   služby zabezpečujúce stráženie majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a školiteľská činnosť v oblasti ochrany osôb a majetku
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Michal Bakay - predseda Grösslingova 10 Bratislava
   Jozef Pojedinec - člen Chalúpkova 2249/5 Poprad
   Zoltán Varga - člen Fedinova 2 Bratislava