Create Invoice

ALPHA INSPECT SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALPHA INSPECT SLOVAKIA
PIN 35738766
TIN 2021416408
VAT number SK2021416408
Date create 20 January 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ALPHA INSPECT SLOVAKIA
Sklenárova 30
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 23 182 €
Profit 6 713 €
Capital 22 627 €
Own capital 19 053 €
Contact Information
Phone(s) 0253413985, 0903444254
Mobile phone(s) 0903444254
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 27,128
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,122
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,101
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 26
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,075
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 24,021
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 264
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 23,757
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 6
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 27,128
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,766
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 935
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 675
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 675
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 10,804
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 10,804
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,713
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,362
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 10
9. Liabilities from social fund (472) 10
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,352
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 840
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 840
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 319
7. Liabilities from social insurance (336) 179
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 23,181
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 23,182
III. Revenues from sale of services (602, 606) 23,181
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,857
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 441
D. Services (účtová group of 51) 9,369
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,547
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,463
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 849
4. Social expenses (527, 528) 235
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 13
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 307
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,325
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,371
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 631
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 629
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -625
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,700
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,987
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,987
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,713
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738766 TIN: 2021416408 VAT number: SK2021416408
 • Registered seat: ALPHA INSPECT SLOVAKIA, Sklenárova 30, 82109, Bratislava
 • Date create: 20 January 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miloslav Ducho Sklenárová 30 Bratislava 20.01.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Miloslav Ducho 6 639 € (100%) Sklenárová 30 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.03.2006Nové sidlo:
   Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   28.02.2006Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   02.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Ducho Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   01.02.2004Zrušeny spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   26.08.1998Nové obchodné meno:
   ALPHA INSPECT SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   25.08.1998Zrušené obchodné meno:
   ALPHA INSPEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   ALPHA INSPEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie nestrannej kontroly tovaru a služieb na základe zmlúv v obchodnom styku
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   technické testovanie a meranie nákladov v lodnej doprave
   meracie a bezpečnostno-technické služby v preprave tovaru
   poskytovanie služieb spojených s prepravou tovaru a služieb, vzniknutých na prípadných škodách na tovare
   Noví spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Ducho Sklenárová 30 Bratislava