Create Invoice

BATEA-STAV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BATEA-STAV
PIN 35739312
TIN 2020203834
VAT number SK2020203834
Date create 26 January 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BATEA-STAV
Viničnianska cesta 1
90201
Pezinok
Financial information
Sales and income 1 431 699 €
Profit -20 768 €
Capital 504 129 €
Own capital 42 795 €
Contact Information
Email batea@batea.sk
Website http://www.batea.sk
Phone(s) +421336413866
Fax(es) 0336413860
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 483,234
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 14,211
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 14,211
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,611
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,600
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 468,590
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 21,184
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,184
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 14,000
2. Net value of contract (316A) 14,000
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 269,460
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 238,885
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,885
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,575
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 163,946
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 97,277
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 66,669
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 433
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 433
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 483,234
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,027
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 35,491
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 83,681
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -48,190
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,768
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,207
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,215
9. Liabilities from social fund (472) 2,215
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 453,065
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 175,657
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 175,657
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 264,617
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,953
7. Liabilities from social insurance (336) 3,486
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,472
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,927
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,431,699
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,431,699
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,431,699
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,447,328
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 131,670
D. Services (účtová group of 51) 1,193,957
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 99,523
E.1. Wages and salaries (521, 522) 73,770
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 25,379
4. Social expenses (527, 528) 374
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,868
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,391
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,391
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,919
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,629
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,072
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
2. Other interest income (662A) 11
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,268
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 135
2. Other expense (562A) 135
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,132
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,257
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,886
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,882
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,768
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739312 TIN: 2020203834 VAT number: SK2020203834
 • Registered seat: BATEA-STAV, Viničnianska cesta 1, 90201, Pezinok
 • Date create: 26 January 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23 15.10.2007
  Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81 15.10.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Jozef Tuma 3 320 € (50%) Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
  Ing. Eugen Jurášek 3 320 € (50%) Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.01.2008Nové sidlo:
   Viničnianska cesta 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
   06.01.2008Zrušené sidlo:
   Viničnianska 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   15.10.2007Nové sidlo:
   Viničnianska 1 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
   14.10.2007Zrušené sidlo:
   Senecká cesta 55 Pezinok 902 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   22.05.2003Nové sidlo:
   Senecká cesta 55 Pezinok 902 11
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Moyzesova 1 Pezinok 901 01
   13.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   12.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   BATEA-STAV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 1 Pezinok 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlišných celkov/
   maloobchodná činnosť a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   výroba plastových okien
   výroba betónovej zmesi
   zateplovacie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok