Create Invoice

AMO-3 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AMO-3
PIN 35739479
TIN 2020269977
VAT number SK2020269977
Date create 28 January 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AMO-3
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 118 126 €
Profit 1 691 €
Contact Information
Email amo3@amo3.sk
Phone(s) 0255640751, 0250227432
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 228,258
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 228,174
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 55
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18
4. Animals (124) - /195/ 37
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 178,785
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 168,145
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 168,145
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,640
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 49,334
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,697
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 37,637
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 84
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 84
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 228,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,684
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,972
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,972
A.III. Other capital funds (413) 348
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 968
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 968
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 89,705
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 89,705
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,691
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,574
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 626
9. Liabilities from social fund (472) 626
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 110,773
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,885
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,885
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,034
7. Liabilities from social insurance (336) 29,118
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,447
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,289
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 17,175
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,175
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,117,714
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,118,126
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,117,713
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 413
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,114,986
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,418
D. Services (účtová group of 51) 54,408
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,052,395
E.1. Wages and salaries (521, 522) 741,357
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 270,487
4. Social expenses (527, 528) 40,551
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,238
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 527
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,140
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,058,887
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 492
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 490
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -489
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,651
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,691
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739479 TIN: 2020269977 VAT number: SK2020269977
 • Registered seat: AMO-3, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Date create: 28 January 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 4 Bratislava 851 07 28.01.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Euro Artmedia s.r.o. 2 324 € (33.3%) Bratislava 811 08
  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 2 324 € (33.3%) Sasinkova 5 Bratislava 811 08
  MEDIA TRADE spol. s.r.o. 2 324 € (33.3%) Bratislava 811 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.01.2010Noví spoločníci:
   Euro Artmedia s.r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. IČO: 31 333 176 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   MEDIA TRADE spol. s.r.o. IČO: 31 333 150 Krížna 28 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.01.1998
   28.01.2010Zrušeny spoločníci:
   EURO RSCG ARTMEDIA, s.r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava
   Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. IČO: 31 333 176 Sasinkova 5 Bratislava
   MEDIA TRADE, s.r.o. IČO: 31 333 150 Krížna 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.01.1998
   03.08.2006Nové predmety činnosti:
   odborná príprava a poradenstvo podľa § 5 písm. a), b), c) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   02.08.2006Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   08.11.2004Noví spoločníci:
   Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. IČO: 31 333 176 Sasinkova 5 Bratislava
   07.11.2004Zrušeny spoločníci:
   MLADÉ LETÁ, s.r.o. IČO: 31 333 176 Kozia 11 Bratislava
   19.08.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.01.1998
   18.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   10.08.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Baričák Chočská 1530/10 Dolný Kubín 026 01
   03.02.2000Nové predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   02.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti strážnej a bezpečnostnej služby
   organizovanie školení protipožiarnej ochrany
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť zabezpečujúca ochranu majetku a osôb
   vykonávanie strážnej služby
   detektívna služba
   konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania
   15.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baričák Chočská 1530/10 Dolný Kubín 026 01
   14.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Martinka K. Adlera 9 Bratislava 841 02
   Darina Töröková Kozia 11 Bratislava 811 03
   11.09.1998Noví spoločníci:
   MLADÉ LETÁ, s.r.o. IČO: 31 333 176 Kozia 11 Bratislava
   EURO RSCG ARTMEDIA, s.r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava
   MEDIA TRADE, s.r.o. IČO: 31 333 150 Krížna 28 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   EURO RSCG ARTMEDIA, s.r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava
   MEDIA TRADE, s.r.o. IČO: 31 333 150 Krížna 28 Bratislava
   MLADÉ LETÁ, s.r.o. IČO: 31 333 176 Kozia 11 Bratislava
   27.05.1998Nové predmety činnosti:
   konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania
   28.01.1998Nové obchodné meno:
   AMO-3, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti strážnej a bezpečnostnej služby
   organizovanie školení protipožiarnej ochrany
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť zabezpečujúca ochranu majetku a osôb
   vykonávanie strážnej služby
   detektívna služba
   Noví spoločníci:
   EURO RSCG ARTMEDIA, s.r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava
   MEDIA TRADE, s.r.o. IČO: 31 333 150 Krížna 28 Bratislava
   MLADÉ LETÁ, s.r.o. IČO: 31 333 176 Kozia 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   Ing. František Martinka K. Adlera 9 Bratislava 841 02
   Darina Töröková Kozia 11 Bratislava 811 03