Create Invoice

R + V Poisťovňa - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name R + V Poisťovňa
Status Destroyed
PIN 35739894
Date create 30 January 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat R + V Poisťovňa
Dunajská 68, P.O.BOX 146
81011
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739894
 • Registered seat: R + V Poisťovňa, Dunajská 68, P.O.BOX 146, 81011, Bratislava
 • Date create: 30 January 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.07.2004Zrušené obchodné meno:
   R + V Poisťovňa, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 68, P.O.BOX 146 Bratislava 810 11
   Zrušeny predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť pre poistné druhy životného a neživotného poistenia
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Radomír Háčik - člen predstavenstva Gaštanová 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2004
   Harald Chrstos - člen predstavenstva Wlassakstrasse 60 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 07.05.2004
   Klaus Eberhard Schäfer Staré Grunty 3229/146 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1998
   18.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Radomír Háčik - člen predstavenstva Gaštanová 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2004
   Harald Chrstos - člen predstavenstva Wlassakstrasse 60 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 07.05.2004
   17.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Klamo Podhorská 93 Píla 900 89 Vznik funkcie: 20.04.2000 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   04.03.2004Nové predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť pre poistné druhy životného a neživotného poistenia
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   03.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v poisťovníctve na území Slovenskej republiky
   poisťovacia činnosť
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle ods. 2 a 3 § 7 zák. SNR č. 24/1991 Zb. o Poisťovníctve v znení neskorších predpisov
   životné a neživotné poistenie a zaisťovacia činnosť na pokrytie vlastných rizík
   10.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Frank Josef Alfred Schäfer Majerníkova 3121/34 Bratislava Vznik funkcie: 19.05.1998
   21.02.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Klamo Podhorská 93 Píla 900 89 Vznik funkcie: 20.04.2000 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   Frank Josef Alfred Schäfer Majerníkova 3121/34 Bratislava Vznik funkcie: 19.05.1998
   Klaus Eberhard Schäfer Staré Grunty 3229/146 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1998
   20.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Klamo Podhorská 93 Píla 900 89
   Frank Josef Alfred Schäfer Majerníkova 3121/34 Bratislava
   Klaus Eberhard Schäfer Staré Grunty 3229/146 Bratislava
   12.12.2000Nové obchodné meno:
   R + V Poisťovňa, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 68, P.O.BOX 146 Bratislava 810 11
   11.12.2000Zrušené obchodné meno:
   R + V Poisťovňa a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 P.O.BOX 146 Bratislava 810 11
   24.08.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Klamo Podhorská 93 Píla 900 89
   23.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Reimund Gregor Heimrich Grösslingova 2455/21 Bratislava
   16.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Karlheinz Aukthun Sklenárova 1365/34 Bratislava
   07.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Klaus Eberhard Schäfer Staré Grunty 3229/146 Bratislava
   06.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Klaus Eberhard Schäfer Burgunderweg 4 Wiennenden 713 64 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Černicová 2885/15 Bratislava
   27.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Klaus Eberhard Schäfer Burgunderweg 4 Wiennenden 713 64 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Černicová 2885/15 Bratislava
   26.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Detlev Erwin Hermann Kaesehage Partizánska 1268/16 Bratislava
   Ing. Jana Müllerová Bzovícka 24 Bratislava 851 07
   Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle ods. 2 a 3 § 7 zák. SNR č. 24/1991 Zb. o Poisťovníctve v znení neskorších predpisov
   životné a neživotné poistenie a zaisťovacia činnosť na pokrytie vlastných rizík
   14.08.1998Nové obchodné meno:
   R + V Poisťovňa a.s.
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poisťovníctve na území Slovenskej republiky
   Nový štatutárny orgán:
   Reimund Gregor Heimrich Grösslingova 2455/21 Bratislava
   Detlev Erwin Hermann Kaesehage Partizánska 1268/16 Bratislava
   Frank Josef Alfred Schäfer Majerníkova 3121/34 Bratislava
   13.08.1998Zrušené obchodné meno:
   R + V a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Žanony Gessayova 43 Bratislava 851 03
   17.06.1998Nové sidlo:
   Pribinova 25 P.O.BOX 146 Bratislava 810 11
   16.06.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   15.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Karlheinz Aukthun Sklenárova 1365/34 Bratislava
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   R + V a.s.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jana Müllerová Bzovícka 24 Bratislava 851 07
   Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   Robert Žanony Gessayova 43 Bratislava 851 03