Create Invoice

CLINICUM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CLINICUM
PIN 35742194
TIN 2021402086
Date create 06 March 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CLINICUM
Spišské Hanušovce 49
05904
Bratislava
Financial information
Sales and income 96 689 €
Profit 3 519 €
Capital 41 132 €
Own capital 13 815 €
Contact Information
Phone(s) 0524822708
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 61,570
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 26,777
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 26,777
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 26,777
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,887
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 686
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 637
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 15,734
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 15,734
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,734
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 17,467
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,515
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 14,952
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 906
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 906
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 61,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,026
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 204
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 204
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,519
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,544
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 247
9. Liabilities from social fund (472) 247
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,701
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,223
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,223
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,881
7. Liabilities from social insurance (336) 1,116
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,481
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,303
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,303
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 95,139
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 96,689
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 5
III. Revenues from sale of services (602, 606) 95,139
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 545
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,711
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 11,508
D. Services (účtová group of 51) 12,867
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 46,037
E.1. Wages and salaries (521, 522) 33,814
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 10,926
4. Social expenses (527, 528) 1,297
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,059
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 13,802
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 13,802
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,435
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,978
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,766
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,978
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,740
2. Other expense (562A) 1,740
O. Exchange rate losses (563) 3
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,235
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,977
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,001
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,482
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,482
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,519
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4215617.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742194 TIN: 2021402086
 • Registered seat: CLINICUM, Spišské Hanušovce 49, 05904, Bratislava
 • Date create: 06 March 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.11.2008Nové sidlo:
   Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04
   10.11.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daša Kostková Spišské Hanušovce 72 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Elena Nutterová Sibírska 15 Bratislava 831 02
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   CLINICUM, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pre- vádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a pre- daji tovarov a vo výkone služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Igor Kostka Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Daša Kostková Spišské Hanušovce 72 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Elena Nutterová Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Igor Kostka Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04