Create Invoice

Lindström - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Lindström
PIN 35742364
TIN 2020219883
VAT number SK2020219883
Date create 09 March 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Lindström
Orešianska ulica 3
91701
Bratislava
Financial information
Sales and income 6 295 127 €
Profit 714 301 €
Capital 6 613 757 €
Own capital 3 902 465 €
Contact Information
Phone(s) 0335907611, 0905061514
Mobile phone(s) 0905061514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,288,323
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,870,010
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,870,010
A.II.1. Land (031) - /092A/ 854,614
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,914,350
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,101,046
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,347,357
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 18,217
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,217
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 41,142
8. Deferred tax asset (481A) 41,142
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,083,697
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,082,628
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,678
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053,950
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 969
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 204,301
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,267
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 200,034
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 70,956
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,170
4. Accrued income short-term (385A) 69,786
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,288,323
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,616,765
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 14,938
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 14,938
A.III. Other capital funds (413) 1,328
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,494
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 20,159
2. Other funds (427, 42X) 20,159
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 3,864,545
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,986,982
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -2,122,437
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 714,301
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,671,558
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,158,119
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 1,145,000
9. Liabilities from social fund (472) 13,119
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 456,503
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 243,103
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 243,103
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 10,001
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 68,416
7. Liabilities from social insurance (336) 42,695
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91,185
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,103
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 56,936
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 54,842
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,094
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 6,295,127
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 10,445
III. Revenues from sale of services (602, 606) 6,198,260
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 25
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 86,397
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,314,575
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 10,324
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 546,556
D. Services (účtová group of 51) 1,926,729
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,419,998
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,037,866
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 348,372
4. Social expenses (527, 528) 33,760
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 23,817
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,335,416
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,335,416
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 9
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 33,822
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,904
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 980,552
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,725,096
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 45
2. Other interest income (662A) 45
XII. Foreign exchange gains (663) -2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53,110
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 39,223
2. Other expense (562A) 39,223
O. Exchange rate losses (563) 11
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 13,876
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -53,067
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 927,485
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 213,184
R.1. Income tax expense current (591, 595) 240,683
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -27,499
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 714,301
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742364 TIN: 2020219883 VAT number: SK2020219883
 • Registered seat: Lindström, Orešianska ulica 3, 91701, Bratislava
 • Date create: 09 March 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.08.2000Nové sidlo:
   Orešianska ulica 3 Trnava 917 01
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   28.10.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jalšovský Cintorínska 49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   27.10.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Malcolm Best Academy Road 4 Crieff Perthshire Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 10 Bratislava
   09.03.1998Nové obchodné meno:
   Lindström, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   požičovňa textílií, odevov a drobného spotrebného tovaru
   služby práčovne v rozsahu voľnej živnosti
   šitie odevov
   Noví spoločníci:
   Lindström Oy, Lautatarhankatu 6 Helsinky 005 80 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Malcolm Best Academy Road 4 Crieff Perthshire Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 10 Bratislava