Create Invoice

ALFAHYDRO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALFAHYDRO
PIN 35743581
TIN 2021393407
VAT number SK2021393407
Date create 31 March 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ALFAHYDRO
Dolný Bar 107
93014
Bratislava
Financial information
Sales and income 20 857 €
Profit 16 722 €
Capital 39 429 €
Own capital -25 687 €
Contact Information
Phone(s) 0315513083
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 36,586
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,586
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 66
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 36,520
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 36,520
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 36,586
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,965
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -62,206
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -62,206
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,722
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,551
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 131
9. Liabilities from social fund (472) 131
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,946
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,986
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,986
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,474
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 20,857
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,857
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,175
D. Services (účtová group of 51) 332
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,843
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,682
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -332
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,682
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,722
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743581 TIN: 2021393407 VAT number: SK2021393407
 • Registered seat: ALFAHYDRO, Dolný Bar 107, 93014, Bratislava
 • Date create: 31 March 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.2008Nové obchodné meno:
   ALFAHYDRO, a. s.
   Nové sidlo:
   Dolný Bar 107 Dolný Bar 930 14
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   výroba nápojov
   Nový štatutárny orgán:
   Oskár Bereczk - predseda predstavenstva Dolný Bar 107 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 31.01.2008
   Rudolf Bereczk - člen predstavenstva Dolný Bar 160 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 31.01.2008
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. - podpredseda predstavenstva Strmé Sady 33 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 31.01.2008
   03.03.2008Zrušené obchodné meno:
   SEMINAR, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Česká 15 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dana Kisslingová - člen predstavenstva Pezinská 2 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. - predseda predstavenstva Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Konštiaková - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   21.11.2001Nové obchodné meno:
   SEMINAR, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Nový štatutárny orgán:
   Dana Kisslingová - člen predstavenstva Pezinská 2 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. - predseda predstavenstva Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Konštiaková - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   20.11.2001Zrušené obchodné meno:
   Livrako a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Štefan Vrablec - člen predstavenstva Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Ferdinand Vrablec - predseda predstavenstva Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   31.03.1998Nové obchodné meno:
   Livrako a.s.
   Nové sidlo:
   Česká 15 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov a sirupov
   výroba hroznového vína
   výroba ovocného vína
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a vo výkone služieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Konštiak , CSc - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Štefan Vrablec - člen predstavenstva Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Ferdinand Vrablec - predseda predstavenstva Veľkomoravská 45 Malacky 901 01