Create Invoice

CADUS Invest - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CADUS Invest
PIN 35743867
TIN 2021405617
Date create 01 April 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CADUS Invest
Tobrucká 4
81102
Bratislava
Financial information
Profit 4 783 €
Capital 1 709 783 €
Own capital 233 748 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,716,809
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,711,853
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,711,853
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 166,301
4. Loans to affiliated entities (066A) - /096A/ 1,349,552
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 196,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,956
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 4
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 7
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 7
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,945
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 431
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,514
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,716,809
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 231,768
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 166,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 166,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 33,200
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 33,200
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 27,785
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 27,785
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,783
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,485,041
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 8,531
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 410
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 410
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,772
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,349
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 510
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 510
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,476,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,029
D. Services (účtová group of 51) 1,025
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,029
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,025
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,220
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 7,220
2. Other interest income (662A) 7,220
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 59
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,161
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,132
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,349
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,349
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,783
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743867 TIN: 2021405617
 • Registered seat: CADUS Invest, Tobrucká 4, 81102, Bratislava
 • Date create: 01 April 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Dagmar Masárová predseda Zálužická 19 Bratislava 821 01 17.06.2008
  Eva Nagyová podpredseda Turčianska 1165/48 Bratislava 821 09 17.06.2008
  Peter Masár člen Dlhé diely I. 3330/42 Bratislava 841 04 17.06.2008
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Masárová - predseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 17.06.2008
   Eva Nagyová - podpredseda predstavenstva Turčianska 1165/48 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 17.06.2008
   Peter Masár - člen predstavenstva Dlhé diely I. 3330/42 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 17.06.2008
   20.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva Strmý vŕšok 173/8173 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 15.06.2005
   Ing. Zuzana Holecová - člen predstavenstva Strmý vŕšok 173/8173 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 15.06.2005
   Ing. Dagmar Masárová - podpredseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.06.2005
   29.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva Strmý vŕšok 173/8173 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 15.06.2005
   Ing. Zuzana Holecová - člen predstavenstva Strmý vŕšok 173/8173 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 15.06.2005
   28.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva Borinka 288 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 15.06.2005
   Ing. Zuzana Holecová - člen predstavenstva Borinka 288 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 15.06.2005
   29.11.2005Nové sidlo:
   Tobrucká 4 Bratislava 811 02
   28.11.2005Zrušené sidlo:
   Tobrucká 4 Bratislava 821 08
   23.06.2005Nové sidlo:
   Tobrucká 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva Borinka 288 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 15.06.2005
   Ing. Zuzana Holecová - člen predstavenstva Borinka 288 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 15.06.2005
   Ing. Dagmar Masárová - podpredseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.06.2005
   22.06.2005Zrušené sidlo:
   Dulovo nám. 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kálová - člen Palkovičova 13 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1999
   Eva Nagyová - predseda predstavenstva Karloveská 59 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1999
   Božena Záležáková - člen Gwerkovej 11 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.1999
   06.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kálová - člen Palkovičova 13 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1999
   Eva Nagyová - predseda predstavenstva Karloveská 59 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1999
   Božena Záležáková - člen Gwerkovej 11 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.1999
   05.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kálová - člen Palkovičova 13 Bratislava
   Eva Nagyová - predseda predstavenstva Karloveská 59 Bratislava
   Božena Záležáková - člen Gwerkovej 11 Bratislava
   06.12.2000Nové obchodné meno:
   CADUS Invest, a.s.
   05.12.2000Zrušené obchodné meno:
   CADUS Invest, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
   14.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Božena Záležáková - člen Gwerkovej 11 Bratislava
   13.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Gálisová - člen predstavenstva Bodvianska 15 Bratislava
   15.06.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nebytových priestorov
   sprostredkovateľská činnosť v oblastim obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   forfaiting a factoring /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie vzdelávacích seminárov, prednášok a kurzov
   výskum trhu a verejnej mienky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kálová - člen Palkovičova 13 Bratislava
   Eva Nagyová - predseda predstavenstva Karloveská 59 Bratislava
   14.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva Martinčekova 3 Bratislava
   Eva Nagyová - podpredseda predstavenstva Karloveská 59 Bratislava
   20.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Gálisová - člen predstavenstva Bodvianska 15 Bratislava
   Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva Martinčekova 3 Bratislava
   Eva Nagyová - podpredseda predstavenstva Karloveská 59 Bratislava
   19.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Gálisová Bodvianska 15 Bratislava
   Ing. Juraj Holec Martinčekova 3 Bratislava
   Eva Nagyová Karloveská 59 Bratislava
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   CADUS Invest, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Dulovo nám. 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubica Gálisová Bodvianska 15 Bratislava
   Ing. Juraj Holec Martinčekova 3 Bratislava
   Eva Nagyová Karloveská 59 Bratislava