Create Invoice

DG SERVIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Business name DG SERVIS
PIN 35745126
TIN 2020211358
VAT number SK2020211358
Date create 27 April 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DG SERVIS
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sales and income 223 472 €
Profit -19 676 €
Capital 1 361 088 €
Own capital 168 328 €
Contact Information
Phone(s) 0263531603, 0263531610, 0263531617, 0268280322, 0904259135
Mobile phone(s) 0903781593, 0904259135
Fax(es) 0263531603
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 456,598
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 51,691
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 51,691
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,434
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 46,257
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 404,262
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 85,589
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,195
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 74,823
3. Products (123) - /194/ 571
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 298,799
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 16,657
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,657
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,561
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 276,581
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 19,874
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 604
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 19,270
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 645
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 456,598
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,652
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 186,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 186,000
A.III. Other capital funds (413) 332
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -18,336
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -18,336
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,676
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 307,946
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 16
9. Liabilities from social fund (472) 16
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 297,069
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 273,720
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,720
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,731
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 15,632
7. Liabilities from social insurance (336) 3,335
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,940
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 711
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,394
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,394
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,467
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 223,472
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 223,472
II. Revenues from sales of own products (601) 22,040
III. Revenues from sale of services (602, 606) 145,639
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 43,418
V. Activation (účtová a group of 62) 0
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,791
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,584
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 237,500
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 62,897
D. Services (účtová group of 51) 45,914
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 117,209
E.1. Wages and salaries (521, 522) 79,727
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 31,538
4. Social expenses (527, 528) 5,944
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 321
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,819
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,819
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 6,435
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -2,050
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,955
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,028
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,286
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 275
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 275
2. Other interest income (662A) 275
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,961
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,467
2. Other expense (562A) 4,467
O. Exchange rate losses (563) 15
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 479
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,686
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,714
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Income tax expense current (591, 595) 962
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,676
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016
 • PIN :35745126 TIN: 2020211358 VAT number: SK2020211358
 • Registered seat: DG SERVIS, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Date create: 27 April 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 12.02.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ladislav Németh 1 328 € (0.7%) Bratislava 851 01
  HYDRONIKA NOVA a.s., 184 672 € (99.3%) Bratislava 852 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.02.2016
   02.08.2011Noví spoločníci:
   HYDRONIKA NOVA a.s., Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Ladislav Németh Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   konštrukčná činnosť v strojárenstve
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   zámočníctvo
   sprostredkovateľská činnosť