Create Invoice

HYGHLAB - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HYGHLAB
Status Destroyed
PIN 35745487
Date create 05 May 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HYGHLAB
Mierová 20
90201
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35745487
 • Registered seat: HYGHLAB, Mierová 20, 90201, Bratislava
 • Date create: 05 May 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.03.2008Zrušené obchodné meno:
   HYGHLAB, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mierová 20 Pezinok 902 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce pre stavbu - demolácie bez použitia výbušnín
   výroba stavebných prvkov z betónu
   výroba stavebných prvkov zo sadry
   výroba transportného betónu
   výroba malty
   valcovanie a tvarovanie za studena
   ťahanie drôtov
   výroba kovových prefabrikátov pre stavby
   výroba výrobkov z plastov
   výroba papiera a lepenky
   pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
   inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   upratovacie práce
   skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov )
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   záložne
   reklamné činnosti
   automatizované spracovanie údajov
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom automobilov
   vedenie a obsluha cudzieho motorového vozidla s výnimkou vozidiel taxislužby
   predaj motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá s výnimkou autoalarmov
   predaj na priamu konzumáciu :- nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov- zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy- tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )
   poradenská činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Vaculík Kadnárova 8 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Vaculík Kadnárova 8 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.02.2006
   28.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok 902 01
   Peter Lieskovský Blagoevova 18 Bratislava 851 04
   Vladimír Lieskovský Bulíkova 13 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.02.2006
   Peter Lieskovský Blagoevova 18 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.02.2006
   24.02.2006Nové sidlo:
   Mierová 20 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce pre stavbu - demolácie bez použitia výbušnín
   výroba stavebných prvkov z betónu
   výroba stavebných prvkov zo sadry
   výroba transportného betónu
   výroba malty
   valcovanie a tvarovanie za studena
   ťahanie drôtov
   výroba kovových prefabrikátov pre stavby
   výroba výrobkov z plastov
   výroba papiera a lepenky
   pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
   inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   upratovacie práce
   skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov )
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   záložne
   reklamné činnosti
   automatizované spracovanie údajov
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom automobilov
   vedenie a obsluha cudzieho motorového vozidla s výnimkou vozidiel taxislužby
   predaj motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá s výnimkou autoalarmov
   predaj na priamu konzumáciu :- nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov- zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy- tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )
   poradenská činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
   Noví spoločníci:
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok 902 01
   Peter Lieskovský Blagoevova 18 Bratislava 851 04
   Vladimír Lieskovský Bulíkova 13 Bratislava 851 04
   Martin Vaculík Kadnárova 8 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.02.2006
   Peter Lieskovský Blagoevova 18 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.02.2006
   Martin Vaculík Kadnárova 8 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.02.2006
   23.02.2006Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačného a účtovného poradenstva
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   úprava sadov a verejnej zelene
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kopčan Budatínska 17 Bratislava
   Pavol Radovič Iljušinova 6 Bratislava
   Ing. Imrich Varsányi Znievska 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Radovič Iljušinova 6 Bratislava
   Ing. Imrich Varsányi Znievska 22 Bratislava
   03.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Varsányi Znievska 22 Bratislava
   02.11.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anna Moravová Vazovova 22 Bratislava
   Ing. Imrich Varsányi Znievska 22 Bratislava
   08.10.1999Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 10
   Nové predmety činnosti:
   úprava sadov a verejnej zelene
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ján Kopčan Budatínska 17 Bratislava
   Pavol Radovič Iljušinova 6 Bratislava
   Ing. Imrich Varsányi Znievska 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Radovič Iljušinova 6 Bratislava
   Ing. Imrich Varsányi Znievska 22 Bratislava
   07.10.1999Zrušené sidlo:
   Kovácsova 5 Bratislava 851 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie laboratórnych rozborov požívatín, vôd a predmetov bežného užívania
   poradenská činnosť v obchodovaní, certifikácii a normalizácii, okrem ekonomicko
   školiaca činnosť v oblasti potravinárstva a kozmetickej chémie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oľga Brodňanová Súmračná 24 Bratislava
   Oľga Malíková Nám. SNP 8 Bratislava
   Helena Radovičová M.C.Sklodowskej 11 Bratislava
   Ing. Vladimír Sofka Tehelná 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oľga Brodňanová Súmračná 24 Bratislava
   JUDr. Anna Moravová Vazovova 22 Bratislava
   05.05.1998Nové obchodné meno:
   HYGHLAB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kovácsova 5 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie laboratórnych rozborov požívatín, vôd a predmetov bežného užívania
   poradenská činnosť v obchodovaní, certifikácii a normalizácii, okrem ekonomicko
   organizačného a účtovného poradenstva
   školiaca činnosť v oblasti potravinárstva a kozmetickej chémie
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Brodňanová Súmračná 24 Bratislava
   Oľga Malíková Nám. SNP 8 Bratislava
   JUDr. Anna Moravová Vazovova 22 Bratislava
   Helena Radovičová M.C.Sklodowskej 11 Bratislava
   Ing. Vladimír Sofka Tehelná 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oľga Brodňanová Súmračná 24 Bratislava
   JUDr. Anna Moravová Vazovova 22 Bratislava