Create Invoice

LIGNOTESTING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LIGNOTESTING
PIN 35745924
TIN 2020220180
VAT number SK2020220180
Date create 12 May 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat LIGNOTESTING
Technická 5
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 179 718 €
Profit 301 €
Capital 54 663 €
Own capital 10 220 €
Contact Information
Email lti@lignotesting.sk
Phone(s) 0243632957, 0243632939
Mobile phone(s) 0905529934
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 50,182
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,447
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,447
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 649
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 740
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 2,058
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,220
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 42,824
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 42,275
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,275
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 79
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 470
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,396
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 358
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,038
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,515
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,515
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 50,182
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,522
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,000
A.III. Other capital funds (413) 2,311
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -25,754
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 18,354
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -44,108
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 301
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,660
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 262
12. Deferred tax liability (481A) 262
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 35,981
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 13,444
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,444
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 12,408
7. Liabilities from social insurance (336) 4,742
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,216
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 171
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,417
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,417
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 179,718
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 179,718
III. Revenues from sale of services (602, 606) 171,859
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,859
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 177,877
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 9,539
D. Services (účtová group of 51) 54,321
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 108,966
E.1. Wages and salaries (521, 522) 77,378
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 27,082
4. Social expenses (527, 528) 4,506
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 978
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,039
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,039
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,034
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,841
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,999
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 580
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 236
2. Other expense (562A) 236
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 342
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -580
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,261
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 301
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35745924 TIN: 2020220180 VAT number: SK2020220180
 • Registered seat: LIGNOTESTING, Technická 5, 82104, Bratislava
 • Date create: 12 May 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Tatiana Fačková predseda Námestie Hraničiarov 1613/3 Bratislava 851 03 01.08.2013
  Ing. Ján Remiar člen Violy Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01 01.08.2013
  Ing. Mikuláš Bobik člen Toryská 10 Bratislava 821 07 01.08.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Fačková - predseda Námestie Hraničiarov 1613/3 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.08.2013
   Ing. Ján Remiar - člen Violy Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.08.2013
   Ing. Mikuláš Bobik - člen Toryská 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.08.2013
   31.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Bobik , CSc. - predseda Toryská 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.08.2007
   Ing. Ján Remiar - člen Violy Valachovej 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.08.2007
   Ing. Katarína Adamuščinová - člen Kadnárová 106 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2007
   03.09.2010Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti technických vied
   27.02.2009Nové predmety činnosti:
   certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu akreditovaných činností
   01.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Bobik , CSc. - predseda Toryská 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.08.2007
   Ing. Ján Remiar - člen Violy Valachovej 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.08.2007
   Ing. Katarína Adamuščinová - člen Kadnárová 106 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2007
   31.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Fačková - predseda Nám.Hraničiarov 3 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ing. Alena Holá - člen Lenárdova 14 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ing. Pavol Panáček , PhD. - člen Romanova 44 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2002
   20.08.2005Nové predmety činnosti:
   činnosti notifikovanej osoby v rozsahu osvedčenia o notifikácii
   činnosti autorizovanej osoby v rozsahu osvedčenia o autorizácii:- certifikácia zhody,- certifikácia systému vnútropodnikovej kontroly,- vykonávanie inšpekcie,- činnosti skúšobného laboratória
   certifikácia systémov manažérstva kvality
   certifikácia systémov environmentálneho manažérstva
   19.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   certifikácia systémov environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001: 1998 v oblastiach podľa predmetu akreditácie
   certifikácia systémov kvality podľa STN EN ISO 9001, STN EN ISO 9002, STN EN ISO 9003 v oblastiach podľa predmetu akreditácie
   certifikácia preukázania zhody stavebných výrobkov
   vykonávanie inšpekcie
   výkon činnosti skúšobného laboratória
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gizela Pelechová - člen Topoľčianska 12 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ing. Otto Varga - člen Malý Ostrov 42 Dedina Mládeže Vznik funkcie: 30.09.2002
   15.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Fačková - predseda Nám.Hraničiarov 3 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ing. Alena Holá - člen Lenárdova 14 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ing. Pavol Panáček , PhD. - člen Romanova 44 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ing. Gizela Pelechová - člen Topoľčianska 12 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ing. Otto Varga - člen Malý Ostrov 42 Dedina Mládeže Vznik funkcie: 30.09.2002
   14.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Fačková - predseda Nám.Hraničiarov 3 Bratislava
   Ing. Gizela Pelechová - člen Topoľčianska 12 Bratislava
   Ing. Otto Varga - člen Malý Ostrov 42 Dedina Mládeže
   07.05.2002Nové sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   certifikácia systémov environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001: 1998 v oblastiach podľa predmetu akreditácie
   06.05.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   03.03.2000Nové predmety činnosti:
   certifikácia výrobkov z plastov, nábytku, drevárskych, chemických, strojárskych a stavebných materiálov a výrobkov podľa predmetu akreditácie
   certifikácia systémov kvality podľa STN EN ISO 9001, STN EN ISO 9002, STN EN ISO 9003 v oblastiach podľa predmetu akreditácie
   10.11.1998Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie analýz chemických, mechanických a fyzikálnych vlastností nábytku, drevárskych, chemických, strojárskych a stavebných materiálov a výrobkov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hodnotenia vlastností a technickej normalizácie chemických, mechanických a fyzikálnych vlastností nábytku, drevárskych, chemických, strojárskych a stavebných materiálov a výrobkov
   certifikácia preukázania zhody stavebných výrobkov
   vykonávanie inšpekcie
   výkon činnosti skúšobného laboratória
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Fačková - predseda Nám.Hraničiarov 3 Bratislava
   Ing. Gizela Pelechová - člen Topoľčianska 12 Bratislava
   Ing. Otto Varga - člen Malý Ostrov 42 Dedina Mládeže
   09.11.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Fačková - člen Nám. Hraničiarov 3 Bratislava
   Ing. Alena Holá - člen Lenárdová 14 Bratislava
   Ing. Pavol Panáček , CSc. - predseda Romanova 44 Bratislava
   Ing. Gizela Pelechová - člen Topoľčianská 12 Bratislava
   Ing. Otto Varga - člen kpt. Nálepku 26 Dedina Mládeže
   12.05.1998Nové obchodné meno:
   LIGNOTESTING, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ostatným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   technicko organizačné zabezpečenie seminárov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tatiana Fačková - člen Nám. Hraničiarov 3 Bratislava
   Ing. Alena Holá - člen Lenárdová 14 Bratislava
   Ing. Pavol Panáček , CSc. - predseda Romanova 44 Bratislava
   Ing. Gizela Pelechová - člen Topoľčianská 12 Bratislava
   Ing. Otto Varga - člen kpt. Nálepku 26 Dedina Mládeže