Create Invoice

B.N.V. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B.N.V.
PIN 35747668
TIN 2021395519
Date create 09 June 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat B.N.V.
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Profit -4 714 €
Capital 1 628 905 €
Own capital 1 528 976 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,630,571
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,261,702
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,261,702
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,261,702
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 368,869
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 368,453
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 368,453
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 368,453
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 416
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 416
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,630,571
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,525,447
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 843,125
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 843,125
A.III. Other capital funds (413) 242,482
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 50,902
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 50,902
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 327,884
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 327,884
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 65,768
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 73,064
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -7,296
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,714
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 105,124
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 102,191
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 12,000
12. Deferred tax liability (481A) 90,191
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,933
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,438
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,438
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,438
D. Services (účtová group of 51) 2,438
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,438
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,438
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 36
2. Other expense (562A) 36
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 72
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -108
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,546
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,168
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 1,688
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,714
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35747668 TIN: 2021395519
 • Registered seat: B.N.V., Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Date create: 09 June 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ivan Ostrihoň predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 06.04.2004
  Ing. Roman Doupovec podpredseda Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 30.10.2008
  Ing. Jaroslav Šuveg člen České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 10.05.2010
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 10.05.2010
   09.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Potisk - člen Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 27.10.2009
   08.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.04.2004
   Patrik Potisk - člen Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 27.10.2009
   07.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.04.2004
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 30.10.2008
   05.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.10.2008
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 30.10.2008
   04.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.04.2006
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.04.2006
   29.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.04.2006
   28.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.04.2006
   13.04.2006Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.04.2006
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.04.2006
   12.04.2006Zrušené sidlo:
   Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   16.04.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.04.2004
   15.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Ing. Robert Spišák - podpredseda predstavenstva Slávičie údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.12.2002
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.12.2002
   26.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Ing. Robert Spišák - podpredseda predstavenstva Slávičie údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.12.2002
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.12.2002
   25.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01
   Ing. Robert Spišák - podpredseda predstavenstva Šafárikova 6 Rožňava
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07
   21.06.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   05.03.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01
   04.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva Martinčekova 32 Bratislava
   17.07.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07
   16.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Drahomír Kriváň - člen predstavenstva Kýčerského 3 Bratislava 811 05
   10.03.1999Nové obchodné meno:
   B.N.V., a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Drahomír Kriváň - člen predstavenstva Kýčerského 3 Bratislava 811 05
   JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva Martinčekova 32 Bratislava
   09.03.1999Zrušené obchodné meno:
   AZC - Building, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ján Ondruš - člen predstavenstva Martinčekova 32 Bratislava
   JUDr. Ján Sabol - predseda predstavenstva Albrechtova 9 Bratislava
   09.06.1998Nové obchodné meno:
   AZC - Building, a.s.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového hospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ján Ondruš - člen predstavenstva Martinčekova 32 Bratislava
   JUDr. Ján Sabol - predseda predstavenstva Albrechtova 9 Bratislava
   Ing. Robert Spišák - podpredseda predstavenstva Šafárikova 6 Rožňava