Create Invoice

CHRAUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CHRAUS
Status In liquidation
PIN 35749024
TIN 2021415198
Date create 26 June 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CHRAUS
Pribinova 22
81109
Bratislava
Financial information
Profit -616 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 982,907
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 40,502
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 40,502
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 40,502
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 942,405
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 607,753
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 607,753
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 607,753
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 334,652
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 252,312
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 82,340
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 982,907
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 397,502
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 166,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 166,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 232,118
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 232,118
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -616
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 585,405
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 585,205
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 398
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 326,694
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 258,113
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 200
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 8
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 582
D. Services (účtová group of 51) 582
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -582
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -582
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 41
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -33
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -615
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -616
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35749024 TIN: 2021415198
 • Registered seat: CHRAUS, Pribinova 22, 81109, Bratislava
 • Date create: 26 June 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Igor Unger člen Hadriánova 885/12 Bratislava 851 10 26.06.1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.06.2012Nové sidlo:
   Pribinova 22 Bratislava 811 09
   27.06.2012Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   06.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Unger - člen predstavenstva Hadriánova 885/12 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 26.06.1998
   05.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Joklová - člen Hadriánova 885/12 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 24.06.1999
   Samuel Polakovič - člen Veľkomoravská 2415/6 Malacky Vznik funkcie: 14.08.2000
   Igor Unger - predseda predstavenstva Hadriánova 885/12 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 26.06.1998
   07.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Joklová - člen Hadriánova 885/12 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 24.06.1999
   06.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Joklová - člen Hadriánova 885/12 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 24.06.1999
   08.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Joklová - člen Hadriánova 885/12 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 24.06.1999
   Igor Unger - predseda predstavenstva Hadriánova 885/12 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 26.06.1998
   07.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexandra Joklová - člen Starhradská 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.06.1999
   Igor Unger - predseda predstavenstva Murgaša 7 Malacky Vznik funkcie: 26.06.1998
   09.06.2005Nové obchodné meno:
   CHRAUS, a.s. v likvidácii
   08.06.2005Zrušené obchodné meno:
   CHRAUS, a.s.
   25.02.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Alexandra Joklová - člen Starhradská 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.06.1999
   Samuel Polakovič - člen Veľkomoravská 2415/6 Malacky Vznik funkcie: 14.08.2000
   Igor Unger - predseda predstavenstva Murgaša 7 Malacky Vznik funkcie: 26.06.1998
   24.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexandra Joklová - člen Starhradská 4 Bratislava
   Samuel Polakovič - člen Veľkomoravská 2415/6 Malacky
   Igor Unger - predseda predstavenstva Murgaša 7 Malacky
   04.07.2003Nové obchodné meno:
   CHRAUS, a.s.
   03.07.2003Zrušené obchodné meno:
   CHRAUS, o.c.p. a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
   25.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Samuel Polakovič - člen Veľkomoravská 2415/6 Malacky
   24.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kiáts - člen Janka Krála 21 Bratislava
   24.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Alexandra Joklová - člen Starhradská 4 Bratislava
   Igor Unger - predseda predstavenstva Murgaša 7 Malacky
   23.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Samuel Polakovič - predseda predstavenstva Mierové nám. 14 Malacky
   Igor Unger - člen Murgaša 7 Malacky
   26.06.1998Nové obchodné meno:
   CHRAUS, o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Kiáts - člen Janka Krála 21 Bratislava
   Samuel Polakovič - predseda predstavenstva Mierové nám. 14 Malacky
   Igor Unger - člen Murgaša 7 Malacky