Create Invoice

OK MOND - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OK MOND
PIN 35749032
TIN 2020271517
Date create 06 July 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat OK MOND
Na pasekách 3085/20
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35749032 TIN: 2020271517
 • Registered seat: OK MOND, Na pasekách 3085/20, 83106, Bratislava
 • Date create: 06 July 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jolana Dobaiová Na pasekách 3085/20 Bratislava 831 06 15.01.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jolana Dobaiová 13 280 € (100%) Na pasekách 3085/20 Bratislava 831 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.01.2007Nové sidlo:
   Na pasekách 3085/20 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Jolana Dobaiová Na pasekách 3085/20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jolana Dobaiová Na pasekách 3085/20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.01.2007
   19.01.2007Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Vyskoč Pavla Horova 6141/1 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Vyskoč Pavla Horova 6141/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 07.09.2006
   23.09.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie dát
   fotografické služby
   záhradnícke práce a úprava zelene (okrem záhradníckej architektúry)
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   vydávanie neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie a čistiace práce
   prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Vyskoč Pavla Horova 6141/1 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Vyskoč Pavla Horova 6141/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 07.09.2006
   22.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, najmä priusporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému na ochranu majetku a osoby
   vypracovanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Vyskoč Pavla Horova 6141/1 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Takáč Družstevná 45 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 01.10.2003
   20.01.2005Noví spoločníci:
   Vladimír Vyskoč Pavla Horova 6141/1 Bratislava 841 08
   19.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Martin Mocík Silvánska 8 Bratislava 841 04
   Peter Richter Kalinčiakova 17 Stupava 900 31
   Ladislav Takáč Družstevná 45 Marianka 900 33
   11.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Takáč Družstevná 45 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 01.10.2003
   10.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Takáč Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.10.2003
   28.10.2003Noví spoločníci:
   Martin Mocík Silvánska 8 Bratislava 841 04
   Peter Richter Kalinčiakova 17 Stupava 900 31
   Ladislav Takáč Družstevná 45 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Takáč Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.10.2003
   27.10.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr Adam Mocík Silvanská 8 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Adam Mocík Silvanská 8 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   07.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr Adam Mocík Silvanská 8 Bratislava 841 04
   06.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Služba družstvo Panenská 24 Bratislava 812 10
   JUDr Adam Mocík Silvanská 8 Bratislava 841 04
   06.07.1998Nové obchodné meno:
   OK MOND s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, najmä priusporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému na ochranu majetku a osoby
   vypracovanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode
   Noví spoločníci:
   Služba družstvo Panenská 24 Bratislava 812 10
   JUDr Adam Mocík Silvanská 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Adam Mocík Silvanská 8 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 01.10.2003