Create Invoice

STAVDRUST, bytové družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVDRUST, bytové družstvo
Status Destroyed
PIN 35749288
Date create 13 July 1998
Company category Družstvo
Registered seat STAVDRUST, bytové družstvo
Bulharská 70
82352
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35749288
 • Registered seat: STAVDRUST, bytové družstvo, Bulharská 70, 82352, Bratislava
 • Date create: 13 July 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.03.2005Zrušené obchodné meno:
   STAVDRUST, bytové družstvo v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie výstavby bytov a nebytových priestorov do vlastníctva svojich členov a iných subiektov
   zabezpečovanie prevodu vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom v domoch vo svojej správe
   zabezpečovanie plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve členov družstva, resp. spoločenstva vlastníkov bytov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bukový - predseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Štefan Tokár - člen predstavenstva Rozvodná 5 Bratislava
   PhDr. Pavol Janda - člen a riaditeľ družstva Cyprichova 38 Bratislava
   18.12.2000Nové obchodné meno:
   STAVDRUST, bytové družstvo v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   17.12.2000Zrušené obchodné meno:
   STAVDRUST, bytové družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   17.11.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Pavol Janda - člen a riaditeľ družstva Cyprichova 38 Bratislava
   16.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Andrášik - člen predstavenstva Vajnorská 88 Bratislava
   13.07.1998Nové obchodné meno:
   STAVDRUST, bytové družstvo
   Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie výstavby bytov a nebytových priestorov do vlastníctva svojich členov a iných subiektov
   zabezpečovanie prevodu vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom v domoch vo svojej správe
   zabezpečovanie plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve členov družstva, resp. spoločenstva vlastníkov bytov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Andrášik - člen predstavenstva Vajnorská 88 Bratislava
   Ing. Ľubomír Bukový - predseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Štefan Tokár - člen predstavenstva Rozvodná 5 Bratislava