Create Invoice

TERCOPLAST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TERCOPLAST
PIN 35749296
TIN 2020230399
VAT number SK2020230399
Date create 09 July 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TERCOPLAST
Zátišie 1
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 598 826 €
Profit 5 586 €
Capital 2 328 536 €
Own capital 2 090 198 €
Contact Information
Email lexan@terco.sk
Website http://www.tercoplast.sk
Phone(s) +421244454364, +421244454361, +421244454367, +421244454369, +421244454370, +421244454376
Fax(es) 0244454385
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,365,778
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 577,323
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,188
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,188
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 535,927
A.II.1. Land (031) - /092A/ 253,995
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 268,226
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,706
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 40,208
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,606
10. Acquisition total non-current financial assets (043) - /096A/ 36,602
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,777,931
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 469,320
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 817
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 468,503
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 258
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 258
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 258
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 425,469
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 423,216
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 423,216
2. Net value of contract (316A) 1,196
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,041
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 882,884
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,046
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 875,838
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 10,524
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 90
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 9,669
4. Accrued income short-term (385A) 765
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,365,778
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,095,745
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,020,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,020,000
A.III. Other capital funds (413) 876
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 150,993
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 150,993
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -925
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -593
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) -332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 919,215
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 919,215
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,586
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 270,033
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,495
9. Liabilities from social fund (472) 1,177
12. Deferred tax liability (481A) 3,318
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 207,614
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 51,995
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,995
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 75,647
7. Liabilities from social insurance (336) 15,627
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,345
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 57,924
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 57,924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,589,151
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,598,826
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,207,650
III. Revenues from sale of services (602, 606) 381,501
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,175
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,596,171
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,393,023
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 186,165
D. Services (účtová group of 51) 219,817
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 705,985
E.1. Wages and salaries (521, 522) 549,959
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 139,587
4. Social expenses (527, 528) 16,439
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 16,037
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 53,022
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 53,022
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,892
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,230
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,655
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 790,146
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,588
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11,588
2. Other interest income (662A) 11,588
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,363
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 220
2. Other expense (562A) 220
O. Exchange rate losses (563) 432
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,711
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,225
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,880
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,294
R.1. Income tax expense current (591, 595) 6,689
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -1,395
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,586
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35749296 TIN: 2020230399 VAT number: SK2020230399
 • Registered seat: TERCOPLAST, Zátišie 1, 83103, Bratislava
 • Date create: 09 July 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Alexander Piovarcsy predseda Záborského 861/15 Bratislava-Nové Mesto 831 03 16.06.2015
  Ing. Štefan Demovič člen Nezábudkova 20 Bratislava 821 01 16.06.2015
  Ing. Ladislav Gregor člen Komárnická 117/34 Bratislava 821 02 16.06.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Alexander Piovarcsy - predseda Záborského 861/15 Bratislava-Nové Mesto 831 03 Vznik funkcie: 16.06.2015
   Ing. Štefan Demovič - člen Nezábudkova 20 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.06.2015
   Ing. Ladislav Gregor - člen Komárnická 117/34 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 16.06.2015
   15.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Piovarcsy - predseda Záborského 861/15 Bratislava-Nové Mesto 831 03 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Štefan Demovič - člen Nezábudkova 20 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Ladislav Gregor - člen Komárnická 117/34 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 16.06.2010
   20.07.2010Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi
   vypracovanie dokumentácie a projektu strojno-technologickej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Piovarcsy - predseda Záborského 861/15 Bratislava-Nové Mesto 831 03 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Štefan Demovič - člen Nezábudkova 20 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Ladislav Gregor - člen Komárnická 117/34 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 16.06.2010
   19.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Demovič Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Alexander Gregor , CSc. Skalická 4 Bratislava
   Alexander Piovarcsy - predseda Záborského 861/15 Bratislava-Nové Mesto 831 03
   27.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Alexander Piovarcsy - predseda Záborského 861/15 Bratislava-Nové Mesto 831 03
   26.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Piovarcsy - predseda Haanova 24 Bratislava
   14.12.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Demovič Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Alexander Gregor , CSc. Skalická 4 Bratislava
   Alexander Piovarcsy - predseda Haanova 24 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Štefan Demovič Nezábudkova 20 Bratislava 821 02
   Ing Alexander Gregor , CSc skalická 4 Bratislava 831 02
   Alexander Piovarcsy Haanova 24 Bratislava 851 04
   09.07.1998Nové obchodné meno:
   TERCOPLAST, a.s.
   Nové sidlo:
   Zátišie 1 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov, /na tovar,na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Štefan Demovič Nezábudkova 20 Bratislava 821 02
   Ing Alexander Gregor , CSc skalická 4 Bratislava 831 02
   Alexander Piovarcsy Haanova 24 Bratislava 851 04